en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR103_2

Friluftsliv, ski og skøyter

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet utgjør 10 studiepoeng med egne læringsmål for de aktivitetene som blir gjennomført. Felles for læringsmålene er å gi studentene kunnskap og ferdigheter til å videreformidle lærestoffet til elever og utøvere. Studentene gjennomfører et skikurs med varighet på ca. en uke, et vinterfriluftskurs med fokus på sikker ferdsel i vinterfjellet, samt en uteskole hvor kanopadling, klatring og arbeid med teltleir er sentralt.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studentene kunne:
 • Gjøre rede for sentrale regler, tekniske og taktiske strategier innenfor ski og skøyter
 • Vise faglig forståelse innenfor friluftsliv med tanke på trygg ferdsel og «allemannsretten» knyttet til vann, vassdrag, fjell og vidde til alle årstider

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studentene kunne:
 • Vise tekniske ferdigheter og øvingsbilde knyttet til ski og skøyter i henhold til de krav som stilles (se ferdighetskrav)
 • Lage ulike tau-landskap (lek-arena for barn)
 • Sette opp lavvo
 • Grave nød-bivuakk og snøhule
 • Gå med ryggsekk i vinterfjellet ved hjelp av kart og kompass

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studentene kunne:
 • Anvende teoretisk lærestoff i tilknytning til friluftsliv, ski og skøyter
 • Planlegge, tilrettelegg og gjennomføre turer knyttet til vann, vassdrag, fjell og vidde til alle årstider
 • Planlegge, tilrettelegge og vurdere ulike praktiske opplegg knyttet til ski og skøyter

Innhold

- Friluftsliv, høst - vann og vassdrag
- Friluftsliv, vinter - fjell og vidde
- Ski i ulike miljø
- Skøyter - grunnleggende ferdigheter og innføring i småspill
I tillegg til dette må studentene ha tilgang til klær og utstyr som skal brukes i forbindelse med undervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Ferdighetskrav
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Ferdighetskrav i skøyter1/4 Bestått - Ikke bestått
Ferdighetskrav i ski1/4 Bestått - Ikke bestått
Ferdighetskrav i vinterfriluftsliv1/4 Bestått - Ikke bestått
Ferdigheter i kano/uteskole1/4 Bestått - Ikke bestått
Alle ferdighetskrav må være gjennomført og vurdert til bestått for å få avsluttende vurdering og studiepoeng i emnet.

Studenter som har fravær eller ikke bestått på deleksamen vil bli forsøkt gitt kontinuasjonsmulighet, men dersom omstendighetene ikke tillater det vil neste vurderingsmulighet være ved neste ordinære vurdering.


Ferdighetskrav i Skøyter:
Studentene skal kunne gjennomføre en ferdighetsløype hvor følgende elementer inngår:
 • Gange mellom kjegler (sving begge veier)
 • Skrensstans
 • Føring av puck mellom kjegler
 • Skudd

Ferdighetskrav i Ski:
Skileik:
Studenten skal kunne kjøre i et utfordrende skileiklandskap med kontroll.
Landskapet skal inneholde:
 • Kuler og staup
 • Orgeltramp
 • Små hopp
 • Ulike løyper med portaler

Slalåm:
Studenten skal kunne kjøre sammenhengende parallellsvinger.
Ferdighetskrav i Friluftsliv:
Studentens fysiske form skal være slik at hun/han er i stand til å transportere personlig, - og fellesutstyr som er nødvendig for å gjennomføre turen til beste for gruppen.
Studenten skal vise ansvar for gruppen mht. fellesoppgaver knyttet til:
Kameratredning: - i forbindelse med padling og fjellskiløping.
Forflytning: - på vann, vassdrag, snø og is.
Leiropphold: - i telt, hytte og snøhule.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Undervisningen i forbindelse med praktisk undervisning er obligatorisk.
Studenter som mangler godkjenning grunnet fravær i praktisk undervisning må ta denne undervisningen opp igjen neste år for å få avsluttende vurdering.


Fagperson(er)

Emneansvarlig
Geirulf Tronerud
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold
Faglærer
Therese Engen , Åge Vigane , Bjørnar Kjellstadli
Studieprogramleder
Eva Leibinger
Instituttleder
Lars Rune Waage

Arbeidsformer

Praktisk undervisning, ekskursjoner og forelesninger.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Idrett/kroppsøving - årsstudium

Emneevaluering

Tidligdiaog, sluttevaluering, fagutvalg.

Litteratur

Bagtøien, T og Storli, R. Lag en naturlekeplass-prinsipper og praktiske ideer. Gyldendal a/s 2002 ISBN 82-05-30027-5
Horgen A. Friluftslivveiledning vinterstid. Høgskoleforlaget 2010.
Kvåle, O., Skogsholm H., Tronerud G., Kjellstadli, B., Eikanger Kvalø, S. Kompendium om skiundervisning. UiS 2010.
Mytting, A. og Bischoff, A. «Friluftsliv» Gyldendal undervisning 2010.
Tronerud, G., Kjellstadli, B., Eikanger Kvalø, S. Kompendium i skøyteskole, UiS 2010.
Støttelitteratur kommer i tillegg.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 15.11.2019

Historikk