en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HIS370_1

Fordypning i historie med oppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne gjøre rede for historiefaglige problemstillinger i tilknytning til temaet i bacheloroppgaven.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne drøfte sentrale historiefaglige problemstillinger i tilknytning til temaet i bacheloroppgaven.
  • kunne vise viderekommen forståelse og anvendelse av relevante fagmetoder gjennom arbeidet med bacheloroppgaven.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende de formkrav som stilles til vitenskapelige publikasjoner.

Innhold

Dette emnet skal gi fordypet innsikt i sentrale og aktuelle emner innen historie, særlig knyttet til studentens selvstendige arbeid med bacheloroppgaven. Studentene velger selv om de vil fordype seg i norsk eller internasjonal historie. Valg av oppgavetema skjer i samråd med faglærer.

Forkunnskapskrav

HIS270 Historie fordypning: Norge i verden
Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave1/1 A - FAlle.
Bacheloroppgaven skal være på 7500 ord (+/- 10 %), utenom referanser, tabeller og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utkast til problemstilling, To veiledninger
I løpet av semesteret skal studenten levere minst ett utkast til problemstilling/oppgave, samt ha to veiledninger.
Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å få adgang til avsluttende eksamen.
Studenter har ikke krav på nye veiledningstimer ved nytt eksamensforsøk/nytt opptak.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Berg
Faglærer
Linn Anne Margrethe Normand , Tyson Ashley Retz , Peder William Chellew Roberts
Studiekoordinator
Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Oppgaveseminar
Veiledning

Åpent for

Åpent for alle studenter på Bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår.

Litteratur

Særpensum til bacheloroppgaven avtales med ansvarlig faglærer.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk