en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HIS165_1

Moderne historie

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1814 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og materiell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie, deriblant samisk kultur.
  • kunne forklare samfunnsutviklingen, både globalt og i Norge, på 1800- og 1900-tallet.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne skriftlig analysere, tolke og drøfte sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie.

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende vitenskapelige prinsipper som redelighet og saklighet.

Innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1814 til vår egen tid. Emnet behandler politisk, sosial, kulturell og materiell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgave1/2 A - FAlle.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgave er 3500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav for å levere innleveringsoppgaven
Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Peder William Chellew Roberts
Faglærer
Olav Tysdal
Studiekoordinator
Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Moderne historie (LHIS165_1) 15
Moderne historie 1914-2000 (HIS100_1) 7
Nyere historie 1815-1914 (HIS105_1) 7
Moderne historie 1914-2000 (MHIS100_1) 7
Nyere historie 1815-1914 (MHIS105_1) 7
Nyere europeisk historie (HIS130_1) 5
Nyere norgeshistorie (HIS160_1) 5
Nyere europeisk historie (ÅHI130_1) 5
Nyere norgeshistorie (ÅHI160_1) 5

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

1273 sider
Dyrvik, Ståle (2004). Den demografiske overgangen. Oslo, Samlaget. (Side 1-91, 114-118). 96 sider
Eriksen, Tore Linné (2010). Globalhistorie 1750-1900: en sammenvevd og delt verden. Oslo, Cappelen akademisk. (Side 1-64, 110-264, 302-336, 450-476).287 sider
Myhre, Jan Eivind (2015). Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein nasjon. Oslo, Samlaget. 280 sider
Rønning Balsvik, Randi (2010). Det 20. århundrets historie - et globalt perspektiv. Oslo, Cappelen akademisk. 310 sider
Stugu, Ola Svein (2012). Norsk historie etter 1905: vegen mot velstandslandet. Oslo, Samlaget. 316 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 29.05.2020

Historikk