en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HIS165_1

Moderne historie

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over moderne globalhistorie fra ca. 1789 til vår egen tid.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie, deriblant samisk historie
  • kunne forklare politiske og sosiale utviklinger, både globalt og i Norge, på 1800- og 1900-tallet

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten:
  • skriftlig kunne analysere, tolke og drøfte sentrale tema innenfor moderne globalhistorie og norsk historie

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende vitenskapelige prinsipper som redelighet og saklighet

Innhold

Emnet behandler politisk, sosial og kulturell historie. Det vil bli gitt en forholdsvis bred gjennomgang av norsk historie.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgave1/2 A - FAlle.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgaven er 3500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Peder William Chellew Roberts , Roald Berg
Faglærer
Olav Tysdal , Peder William Chellew Roberts
Studiekoordinator
Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Moderne historie (LHIS165_1) 15
Moderne historie 1914-2000 (HIS100_1) 7
Nyere historie 1815-1914 (HIS105_1) 7
Moderne historie 1914-2000 (MHIS100_1) 7
Nyere historie 1815-1914 (MHIS105_1) 7
Nyere europeisk historie (HIS130_1) 5
Nyere norgeshistorie (HIS160_1) 5
Nyere europeisk historie (ÅHI130_1) 5
Nyere norgeshistorie (ÅHI160_1) 5

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk