en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO906_1

Geoscience Application

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset tar for seg innhenting, behandling og fortolkning av geologiske data, samt hvordan disse formidles og brukes i beslutningstakelse.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne forstå de grunnleggende begrepene i de viktigste temaområdene innenfor petroleumsgeologi, og forstå hvordan disse anvendes i forskningen. Studentene skal ha en fullstendig forståelse av hvordan geologiske data er innhentet, behandlet og fortolket for å ta beslutninger om utforskningen av-, og utnyttelsen av hydrokarboner.

Innhold

Utvalgte, grunnleggende temaer innenfor:
- Sekvensstratigrafi og avsetningssystemer
- Strukturell geografi
- Petrografi og geokjemi
- Utforskende geofysikk og petrofysikk
- Sub-overlatisk fortolkning
- Geostatistikk og beslutningsanalyse
- Konstruksjon av geomodeller

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Sedimentologi, strukturell geologi og geofysikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering med tester og presentasjon1/1 Bestått - Ikke bestått
To prøver og en presentasjon. Prøvene avholdes ved slutten av første og andre semester.
De tre evalueringene teller for en total karakter. Det er ikke mulig a tar bare en del av mappen

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alejandro Escalona Varela
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

I løpet av det akademiske året skal studententene delta på utvalgte forelesninger som skal dekke temaene ovenfor og/eller finne litteratur som er relevant i forhold til innholdet.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

Possible References, but not Limited, all depend on the main topic of the course the given year
- Fossen, H. 2011. Structural Geology. Cambridge University Press.
- Sheriff, R.F. and Geldart, L.P., 1999, Exploration Seismology, Cambridge University Press.
- Kearey, P., Brooks, M. and Hill, I., 2022, an Introduction to Geophysical Exploration, Blaxkwood Publishing.
- Brown, A., 2004, Interpretation of three-dimensional seismic data; AAPG Memoir 42, 534p.
- Rollinson, H.R (1993). Using geochemical data; Longman, New York; Dickin, A.P. (1995).
- Radiogenic Isotope Geology; Cambridge, Cambridge; Busby, C.J & Ingersoll, R.V. (1995).
- Caers 2005, Petroleum Geostatistics, SPE
- Caers 2011, Modelling Uncertainty in the Earth Sciences, Wiley-Blackwell
- Sedimentary environments: Processes, facies and stratigraphy: Edited H.G Reading. Blackwell Science


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk