en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO906_1

Geoscience Applications

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset tar for seg innhenting, behandling og fortolkning av geologiske data, samt hvordan disse formidles og brukes i beslutningstakelse.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studentene kunne forstå de grunnleggende begrepene i de viktigste temaområdene innenfor petroleumsgeologi, og forstå hvordan disse anvendes i forskningen. Studentene skal ha en fullstendig forståelse av hvordan geologiske data er innhentet, behandlet og fortolket for å ta beslutninger om utforskningen av-, og utnyttelsen av hydrokarboner.

Innhold

Utvalgte, grunnleggende temaer innenfor:
- Sekvensstratigrafi og avsetningssystemer
- Strukturell geologi
- Petrografi og geokjemi
- Utforskende geofysikk og petrofysikk
- Sub-overflatisk fortolkning
- Geostatistikk og beslutningsanalyse
- Konstruksjon av geomodeller

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Sedimentologi, strukturell geologi og geofysikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering med tester og presentasjon1/1 Bestått - Ikke bestått
To prøver og en presentasjon. Prøvene avholdes ved slutten av første og andre semester.
De tre evalueringene teller for en total karakter. Det er ikke mulig a tar bare en del av mappen

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alejandro Escalona Varela
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

I løpet av det akademiske året skal studententene delta på utvalgte forelesninger som skal dekke temaene ovenfor og/eller finne litteratur som er relevant i forhold til innholdet.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk