en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO640_1

Avsetningssystemer

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet fokuserer på å introdusere studentene til byggesteinene i de sedimentære bergartene, deres geometrier og evolusjon gjennom tiden. Emnet understreker også viktigheten av avsetningssystemer i en kontekst av kildebergarter og reservoarbergarter, samt deres romlige fordeling i stratigrafi/geologiske lagrekker.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten være i stand til å:
 • Forstå grunnleggende og avanserte konsepter rundt oppbygning av reservoarer
 • Forstå oppbygningen av sammensetning av reservoarer i de geologiske omgivelsene
 • Ha grunnleggende kunnskap i reservoar, segl og kildebergartsprediksjon i utforsking og produskjon av hydrokarboner.

Innhold

Emnets viktigste temaer er følgende:
 • Sedimentære prosesser
 • Avsetninggsystemer
 • Facies og avsetningselementer/-geometrier
 • Stratigrafi og sedimentær arkitekturer/reservoararkitekturer

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og skriftlig prøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering2/5 A - F
Skriftlig prøve3/5 A - F
 • Mappevurdering som består av 10 skriftlige innleveringsoppgaver som utgjør 40% av totalkarakter
 • Skriftlig eksamen som utgjør 60% av totalkarakter

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Rodmar Ravnås
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

 • Forelesninger: 6 timer per uke inkl. 2 timer veiledning av mappeoppgaver
 • Skriflige innleveringer
 • Laboratorieøvinger

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Standard UiS prosedyre

Litteratur

 • Sedimentary environments: Processes, facies and stratigraphy: Edited H.G. Reading. Blackwell Science


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk