en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO630_1

Reservoir characterisation

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Petroleumsgeologer trenger permanent å tilpasse seg moderne utvikling i anvendelsen av analytiske teknikker foruten den vanlige geofysiske, strukturelle og stratigrafiske metoder som brukes i den normale arbeidsflyten. Dette emnet vil introdusere ulike metoder som brukes i petroleumsgeologi rettet mot å forstå kilde, reservoar og forseglingsbergarter av hydrokarbone reservoarer. Studenten vil få en innføring i prinsipper for state-of-the-art metoder og teoriene bak disse.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten være i stand til å kunne vurdere betydningen og nytten av ulike moderne metoder i forståelsen av hydrokarbone reservoarer. Dette skal oppnås ved å introdusere eksempler på anvendelse av hydrokarbone reservoarer på en global skala.

Innhold

Viktige temaer som tas opp i emnet er:
  • Geokjemiske teknikker og metoder for hydrokarboner, reservoar, vert og sel bergarter.
  • Isotope geokjemiske teknikker og teknikker og metoder for hydrokarboner, reservoar, vert og sel bergarter.
  • Diagenese og bevegelse av hydrokarboner i bergarter.
  • Biostratigrafi: metoder og analytiske teknikker.
  • Ikke-standard korrelasjonsteknikker (chemostratigrafi, magnetostratigrafi, andre).
  • Moderne feltmetoder.
  • State-of-the-art kvantifiseringsmetoder for geologisk materiale.
  • Annet (biostratigrafi, o.l).

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

GEO500 Avsetningssystemer og sekvensstratigrafi, GEO510 Strukturelle trekk, MPG160 Strukturelle trekk og basseng analyse, MPG210 Avsetningssystemer og sekvensstratigrafi.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 A - F
Mappevurdering som består av:
  • Oppgaver og rapporter som vektes 50% av totaltkarakter
  • Laboratorieoppgaver som vektes 50% av totalkarakter.

Alle deler i mappen må være bestått for å bestå emnet. Fagansvarlig setter endelig karakter i emnet. Dersom en student ikke består emnet eller ønsker å forbedre karakteren, må hun/han ta hele emnet om igjen.
Faglærer vil dele ut en detaljert aktivitetsplan ved semesterstart.
Fagansvarlig vil dele ut en detaljert aktivitetsplan ved undervisningsstart i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Udo Zimmermann
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesninger og laboratorieøvelser, hjemmeoppgaver, og korte tester.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Anvendt geofag metoder (MPG220_1) 10

Åpent for

Opptak til enkeltemner på Phd-nivå
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Standard UiS rutiner

Litteratur

Rollinson, H.R. (1993). Using geochemical data; Longman, New York; Dickin, A.P. (1995). Radiogenic Isotope Geology; Cambridge, Cambridge; Busby, C.J. & Ingersoll, R.V. (1995). Tectonics of sedimentary basins, Blackwell, Oxford.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk