en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO620_1

Utvikle Forskningsferdigheter

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er et valgemne som har som mål å hjelpe studentene forbedre sine ferdigheter innen forskningsteknikk, skriving og presentasjonsteknikk i forberedelse med masteroppgaven. Kurset er håndtert som et seminar, og i nært samarbeid med den valgte veileder.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kunnskap om hvordan en anvender vitenskapelige metode
 • Kunnskap om hvordan en søker og samler informasjon som er nødvendig for å utvikle en prosjektbeskrivelse for en avhandling.

Ferdigheter:
 • Har kunnskap og ferdigheter om hvordan en etablerer en problemstilling for en avhandling.
 • Kunne gjennomføre grunnleggende forskning ved hjelp bibliotekressurser
 • Kunne gi vitenskapelige presentasjoner, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse:
 • Skrive et forslag og utforme en vitenskapelig problemstilling
 • Kunne kommunisere effektivt både skriftlig og muntlig
 • Definere tidsrammer og ansvar i definisjonen av faglige problemstillinger som kan gjelde for virkelige saker.

Innhold

Gjennomgang av viktige emner som er relevante for vitenskapelig forskning.
 • Vitenskapelig metode
 • Hvordan utforme et forskningsprosjekt
 • Hvordan skrive vitenskapelige artikler, forslag, etc
 • Hvordan lage og presentere vitenskapelige / tekniske presentasjoner
 • Beste praksis for å drive forskning

Forkunnskapskrav

Må ha fullført minst ett helt semester i masterstudiet i Petroleum Geosciences Engineering eller Petroleum Engineering ved UiS eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappevurdering - 100%
 • Ukentlige test 30%
 • Prosjektskisse 20%
 • Endelig prosjektoppgave 50%

Alle delene i mappen må være karakter E eller bedre for å bestått emnet. Hvis en student styrker i en del av mappen, må studenten ta hele mappevurderingen på ny året etter.
Kommunikasjon via e-post og Canvas. Studenten må selv sørge for at e-postadressen er korrekt i studentsystemet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lisa Jean Watson
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

 • E-Forelesninger som er relevante for å utvikle en vitenskapelig problemstilling for en forskningsoppgave og hvordan du kan holde presentasjoner
 • kompetanseutviklings-workshops i forelesningssammenheng
 • Opplæring av bibliotekdatakunnskaper
 • Deltakelse ved besøk av gjesteforelesere fra vitenskapelig sammenheng og industrien

Studentens tilstedeværelse i de ulike arbeidsformene i dette emnet er sterkt anbefalt for å kunne utvikle ferdigheter knyttet til mappen og den muntlige presentasjonen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgaveseminar (MPG100_1) 5

Åpent for

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Standard UiS-prosedyre.

Litteratur

En nødvendig bok brukes i kurset.
 • McMillan, K. and J. Weyers, 2011, How to Write Dissertations and Project Reports, Second Edition. Pearson: London. 284 p.

Tilleggslitteratur er gitt i pdf-format og er oppdatert med ny og relevant litteratur på Canvas. Eksempler:
 • Stewart, R., J. Brown, D. Lawton, and L. Lines, 2005, A guide to effective geophysical writing and presentation, CSEG Recorder: October, pg. 36-41.
 • Conway, D., 2013, Instantly Better Presentations. Thoughtstream, 2013. Web. August 2014. damian.conway.org.

Forelesningsnotater legger ut på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk