en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO600_1

Seismic Interpretation

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette kurset gir avanserte ferdigheter i metoder for tolkning av undergrunnen ved å integrere ulike typer av geologisk og geofysisk informasjon. Dataeksempler fra hele verden med bruk av ledende programvare og metodologier vil eksponere studentene for forskjellige geologiske scenarier for forståelse og modellering av undergrunnen. Kunnskapen fra kurset er av høy relevans for energisektoren innen hydrokarbonutforskning og -produksjon, CO2-lagring, geotermisk, etc.
Kurset inkluderer to deler:
1- Et letetolkningsprosjekt. dette prosjektet kan være en del av den kjente Imperial Barreal Award AAPG-konkurransen
2 - et reservoartolkningsprosjekt fra norsk kontinentalsokkel

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kunnskap om gjenkjennelse av ulike strukturstiler og sedimentære prosesser som utgjør bassenget ved bruk av forskjellige typer geologiske og geofysiske data

 • Kunnskap om ulike metodologier og tolkingsteknikker for kartlegging av undergrunnen av sedimentære bassenger

 • Kunnskap om de forskjellige geologiske elementene som gjør energisystemet og deres betydning

 • Kunnskap om usikkerhet og risiko knyttet til de forskjellige typer data og tolkningsanalyse brukt for å optimalisere beslutninger


Ferdigheter:
 • Kunne tolke og integrere komplekse undergrunnsdata i ulike geologiske settinger
 • Kompetanse i ledende tolkinigsprogramvare tilsvarende den som brukes i industrien
 • Kunne kvantifisere de ulike elementene i energisystemet og ta beslutninger knyttet til utnyttelse og styring av dem


Generell kunnskap:
 • Ha evnen til å kommunisere teknisk effektivt i skriftlig og muntlig form
 • Evnen til å arbeide med tema og samhandle med kollegaer på en etisk og profesjonell måte
 • Evnen til å anvende den tekniske kunnskapen om moderne verdivurderinger og beslutningsprosessens metoder for å optimalisere bruken av bedriftens og personlige ressurser

Innhold

 • Introduksjon til geofysiske og geologiske tolkningsmetoder.
 • Introduksjon til forskjellige geologiske prosesser (strekk, kompresjon og forkastninger)
 • Tolkningsmetoder på komplekse problemer og integrering av ulike type data fra regional til reservoar målestokk. Studentene vil arbeide med forskjelle geologiske prosjekter og bruke seismikk, brønndata og petrofysiske beregninger.
 • Merk: Et todagers programvarekurs(f.eks. Petrel) vil finne sted i starten av semesteret. Det er sterkt anbefalt å delta på kurset, ettersom påfølgende læringsaktiviteter vil være basert på denne programvaren.

Forkunnskapskrav

Forkunnskaper i undergrunnsfortolkningsmetoder er anbefaltt (lik eller tilsvarende GEO220). Kunnskap i strukturgeologi, seidmientologi, tratigrafi og seismiske data anbefales også

Anbefalte forkunnskaper

GEO510 Strukturelle trekk, GEO520 Metoder i refleksjonsseismikk, GEO550 Sekvensstratigrafi og sedimentologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering og muntlig presentasjon1/1 A - F
Vurderingen består av følgende deler:
Mappeevaluering: 60% (rapport 35%, hjemmeoppgaver og tester utgjør til sammen 25%)
Muntlig presentasjon: 40%
Den endelige karakteren er gjennomsnittet av delene i mappen. En student stryker i emnet dersom gjennomsnittskarakteren er under E. Dersom studenten ikke består emnet eller ønsker å forbedre karakteren må han/hun ta hele emnet på ny igjen neste år.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alejandro Escalona Varela
Faglærer
Guro Laurentze Sætre Skarstein
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

4-8 timer per uke undervisning
8 timer per uke lab-øvelser
8-16 timer selvstudie
Kursdeltagelse er sterkt anbefalt da det kreves trening i dataferdigheter og anvendelse av konsepter i laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Seismic interpretation and formation evaluation (MPG200_1) 10

Åpent for

Master i Petroleumsgeologi, Master i petroleumsteknologi - reservoar

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk