en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO600_1

Seismic Interpretation

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette kurset vil gi viderekommende ferdigheter i metoder for tolkning av undergrunnen. Det vil også integrere ulike typer geologisk informasjon ved bruk av ledende software og dataeksempler fra hele verden. Dette vil gi studentene kunnskap om ulike typer geologiske problemer innen leting og produksjon av olje og gass.
Kurset inkluderer to deler: 1- En leting tolkning prosjekt som kan være en del av Imperail Barrel Award konkurranse 2- Et reservoar tolkning prosjekt på norsk kontinentalsokkel

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Få kompetanse på gjenkjennelse av ulike strukturstiler og bakgrunn av de geologiske prosessene som tvinger dem til å bruke undergrunnsdata som kan brukes på forskjellige bassenger
 • Kunnskap om ulike tolkningsteknikker for seismisk- og brønndata som brukes til moderne tolkningsverktøy
 • Kunnskap om ulike elementer i petroleumsgeologi og verdien av å integrere dem for å oppnå det beste resultatet

Ferdigheter:
 • Kunne tolke og integrere komplekse undergrunnsdata i ulike geologiske settinger
 • Kompetanse i ledende tolkningsprogramvare tilsvarende den som brukes i industrien
 • Kunne tolke undergrunnsdata og forstå de ulike geologiske prosessene på området og hvordan dette vil påvirke jordens modell

Generell kunnskap:
 • Ha evnen til å kommunisere teknisk effektivt i skriftlig og muntlig form
 • Evnen til å arbeide med tema og samhandle med kollegaer på en etisk og profesjonell måte
 • Evnen til å anvende den tekniske kunnskapen om moderne verdivurderinger og beslutningsprosessens metoder for å optimalisere bruken av bedriftens og personlige ressurser

Innhold

 • Introduksjon til geofysiske og geologiske tolkningsmetoder.
 • Introduksjon til forskjellige geologiske prosesser (strekk, kompresjon og forkastninger)
 • Tolkningsmetoder på komplekse problemer og integrering av ulike type data fra regional til reservoar målestokk. Studentene vil arbeide med forskjelle geologiske prosjekter og bruke seismikk, brønndata og petrofysiske beregninger.
 • Merk: Et todagers programvarekurs(f.eks. Petrel) vil finne sted i starten av semesteret. Det er sterkt anbefalt å delta på kurset, ettersom påfølgende læringsaktiviteter vil være basert på denne programvaren.

Forkunnskapskrav

Forkunnskaper i undergrunnsfortolkningsmetoder er anbefaltt (lik eller tilsvarende GEO220). Kunnskap i strukturgeologi, seidmientologi, tratigrafi og seismiske data anbefales også

Anbefalte forkunnskaper

GEO500 Avsetningssystemer og sekvensstratigrafi, GEO510 Strukturelle trekk, GEO520 Metoder i refleksjonsseismikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering og muntlig presentasjon1/1 A - F
Vurderingen består av følgende deler:
Mappeevaluering: 60% (rapport 35%, hjemmeoppgaver og tester utgjør til sammen 25%)
Muntlig presentasjon: 40%
Den endelige karakteren er gjennomsnittet av delene i mappen. En student stryker i emnet dersom gjennomsnittskarakteren er under E. Dersom studenten ikke består emnet eller ønsker å forbedre karakteren må han/hun ta hele emnet på ny igjen neste år.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alejandro Escalona Varela
Faglærer
Guro Laurentze Sætre Skarstein
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

4-8 timer per uke undervisning
8 timer per uke lab-øvelser
8-16 timer selvstudie
Kursdeltagelse er sterkt anbefalt da det kreves trening i dataferdigheter og anvendelse av konsepter i laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Seismic interpretation and formation evaluation (MPG200_1) 10

Åpent for

Master i Petroleumsgeologi, Master i petroleumsteknologi - reservoar

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner

Litteratur

Anbefalte
- Tearpock, D. and Bischke, R., 1990, Applied subsurface geological mapping. Prentice Hall PTR, 672 p.
- Brown, A., 2004, Interpretation of three-dimensional seismic data; AAPG Memoir 42, 534 p.
- Course notes and other references provided during class and loaded in Canvas or the geoserver.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk