en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO540_1

3D Geomodellering

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet vil studentene lære å bygge 3D-strukturelle geomodeller og generere facies/property modeller.
Studentene vil få grunnleggende kunnskap om bygging av 3D-geologiske modeller gjennom en fullstendig arbeidsflyt i struktur- og property-modellering. Studentene vil også bygge sine egne modeller ved hjelp av programvaren Petrel. De vil få opplæring i bruk av RMS. I kurset inngår også et obligatorisk feltkurs i Hellas hvor geologiske utsnitt vil kartlegges med formål om å bygge strukturelle og facies-modeller.
Merk at det tilkommer en egenandel for deltakelse på ekskursjonen til dekning av reisekostnader og mat. Maks. antall deltakere er 25.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
Kunnskap
 • Forstå de viktigste prosessene ved bygging av 3D geologiske modeller
 • Forståelse av tredimensjonell struktur- og faciesgeometri på seismisk skala

Ferdigheter
 • Kan bygge 3D-geologiske modeller ved hjelp av industristandardprogramvarer
 • Kan kartelegge regionale geologiske strukturer og bygge 3D strukturelle modeller
 • Kan analysere data og konstruere petrofysiske modeller

Generell kompetanse
 • Ha evne til å kommunisere teknisk,effektivt i skriftlig og muntlig form
 • Ha evne til å arbeide i team og samhandle med kolleger på en etisk og profesjonell måte.

Innhold

I kurset vil studentene lære å bygge 3D-strukturelle geomodeller og generere facies/property modeller.
Studentene vil få grunnleggende kunnskap om bygging av 3D-geologiske modeller gjennom en fullstendig arbeidsflyt i struktur- og property-modellering. Studentene vil også bygge sine egne modeller ved hjelp av programvaren Petrel. De vil få opplæring i bruk av RMS. I emnet inngår også et obligatorisk feltkurs i Hellas hvor geologiske utsnitt vil kartlegges med formål om å bygge stukturelle og facies-modeller.
Merk at det tilkommer en egenandel for deltakelse på ekskursjonen til dekning av reisekostnader og mat. Maks. antall deltakere er 25.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

GEO530 Beslutningsanalyse med geostatistikk, MPG230 Geostatistikk og reservoarmodellering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering og oppgave(r)1/1 A - F
Mappeevaluering som består av
 • Laboratorieoppgaver: 10%
 • Innleveringsoppgaver: 40%
 • Prosjektrapport: 25%. Prosjektrapporten består av en strukturell modell presentasjon
 • Facies model rapport: 25%

Dersom studenten ikke består eller å ønsker å forbedre sin karakter, må han/hun ta hele emnet på nytt det påfølgende året.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Felttur
Feltkurset er obligatorisk.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Christopher Townsend
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Kursdeltakelse er påkrevd ettersom det er nødvengid med øvelse i dataferdigheter og bruk av konsepter både i laboratoriet og i felten.
Det vil være ukentlige forelesninger i vårsemesteret, hovedsaklig uke 2-4 og uke 11-19. Vanligvis 2 forelesninger per uke, som vil være opp til 8 timer lange. Disse kan finne sted på ettermiddags- og kveldstid. Enkelte uker vil det ikke være forelesninger. Det forventes at studentene jobber med emnet også utenom forelesningene.
Ved semesterstart vil det bli tilbudt et kurs i programvaren Petrel, som det sterkt oppfordres til at studentene deltar på. Programvaren vil bli benyttet i undervisningen i faget.
En 8 dager lang felttur til Hellas er obligatorisk.

Åpent for

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Standard UiS-prosedyre.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 08.08.2020

Historikk