en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO520_1

Metoder i refleksjonsseismikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Refleksjonsseismiske metoder utgjør geofysikkens hovedverktøy for bruk innen oljeindustrien til hydrokarbonleting og -produksjon. For å utføre passende og gyldig tolkning av seismiske data er det nødvendig at man først har grundig kjennskap til de geofysiske prinsipper bak de ulike aspekter av seismisk datainnsamling og de forskjellige moduler involvert i seismisk data prosessering.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført kurset skal studenten være i stand til å:
 • Beherske de grunnleggende prinsippene bak seismisk bølgeforplantning og stråleteori, inklusive det matematiske fundament, men med vekt på de fysiske begrepene som teorien bygger på.
 • Være kjent med de ulike betraktinger som man må ta hensyn til når man samler seismisk data enten i land- eller til sjøs.
 • Kunne de forskjellige trinnene i seismisk data prosessering, fra rådata til endelig seksjon (snitt). Dette gjelder både prinsippene og parametrene som er involvert i hver enkelt prosesseringsmodul, så vel som brukssekvensen for disse.
 • Forstå hvordan mange konsepter innenfor seismisk data prosessering og tolkning henger sammen, og hvordan disse konseptene brukes i form av seismiske attributter og spesialiserte teknikker.

Innhold

 • Grunnleggende seismisk bølgeteori.
 • Seismisk hastighet, stråleteori, amplitude.
 • Refleksjonsseismiske ankomster (events).
 • Seismisk datainnsamling.
 • Seismisk dataprosessering.
 • Grunnleggende seismiske tolkningsteknikker.
 • Spesialiserte teknikker.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BPG150 Geofysiske metoder i petroleumsvirksomheten, PET110 Geofysikk og brønnlogging

Eksamen/vurdering

Mappevurdering og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen2/54 timerA - F
Mappevurdering3/5 A - F
Vurderingen består av en skriftlig eksamen som teller 40% og mappevurdering som teller 60% av endelig karakter.
Mappevurderingen består av:
 • Oppgaveinnleveringer som teller 30%
 • Prosjektrapport som teller 30%

Alle delene i mappen i tillegg til skriftlig eksamen må bestås for å få karakter i emnet. Hvis du ikke består emnet eller ønsker å forbedre karakteren må du ta hele mappen på ny neste år.
Fagansvarlig setter endelig karakter i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Wiktor Waldemar Weibull
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Deltakelse i undervisningen er viktig siden kurset vil inkludere både forelesninger, oppgaver i timene, trening av dataferdigheter og bruk av geofysisk programvare, i tillegg til bruk av de ervervede ferdigheter i laboratoriet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Metoder i refleksjonsseismikk (MPG240_1) 10

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Standard UiS-prosedyre.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk