en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO290_1

Grunnleggende om Geo-vitenskapelig presentasjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette er et valgemne som har som formål å hjelpe studentene til å forbedre sine ferdigheter innen forskning, skriving og presentasjonsteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kunnskap om hvordan man søker en vitenskapelig metodisk tilnærming til en geologisk problemstilling
 • Kunnskap om hvordan man søker og samler relevant og nødvendig informasjon for å utvikle en forskningsartikkel

Ferdigheter:
 • Ha forskningsbasert kunnskap og ferdigheter om hvordan man utvikler en problemstilling for en forskningsartikkel
 • Kunne gjennomføre grunnleggende forskning ved hjelp bibliotekressurser
 • Kunne gi vitenskapelige presentasjoner, både muntlig og skriftlig

Generell kompetanse:
 • Skrive en oppgave for å definere en vitenskapelig problemstilling
 • Kunne kommunisere effektivt både skriftlig og muntlig

Innhold

Gjennomgang av viktige emner som er relevante for vitenskapelig forskning.
 • Vitenskapelige metode
 • Hvordan definere et forskningsprosjekt
 • Hvordan skrive vitenskapelige artikler, forslag, etc
 • Hvordan lage og presentere vitenskapelige / tekniske presentasjoner
 • Beste praksis for å gjennomføre forskning

Forkunnskapskrav

Må ha fullført minst ett helt semester i bachelorstudiet i Petroleum Geosciences Engineering ved UiS eller tilsvarende.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering:
· Ukentlige prøver i løpet av semesteret som utgjør 40% av totalkarakter
· Skriftlig innleveringsoppgave som utgjør 60% av totalkarakter
Endelig karakter settes av foreleser. Det er ingen eksamen i emnet.
Alle delene i mappen må bestås for å få karakter i emnet. Ved ønske om å forbedre karakter, eller stryk i mer enn en av delene i mappen må en ta hele emnet på nytt.
Kommunikasjon via e-post og Canvas. Studenten må selv sørge for at e-postadressen er korrekt i studentsystemet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lisa Jean Watson
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

 • E-Forelesninger som er relevante for å utvikle vitenskapelig problem for forskning papir og hvordan du kan gi presentasjoner
 • Kompetanseutviklings-workshops i forelesningssamenheng
 • Opplæring av bibliotekdatakunnskaper
 • Deltakelse ved besøk av gjesteforelesere fra vitenskapelige sammenhenger og industrien

Emnet undervises på engelsk; Valgfrie lærebøker på engelsk. Dersom det er behov for undervisningsmateriell på norsk, må foreleser få beskjed.
Studentens tilstedeværelse i de ulike arbeidsformene i dette emnet er sterkt anbefalt for å kunne utvikle ferdigheter knyttet til mappen.

Åpent for

Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk