en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO270_1

Petrologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


GEO270 er et emne i anvendt petrologi. Studentene lærer å identifisere ulike mineraler og vulkanske, sedimentære og metamorfe bergarter i mikroskop. En vil også lære å lage tolkninger fra sine observasjoner. Hoveddelen av emnet fokuserer på sedimentære bergarter.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Bakgrunn om petrologi
 • Betydningen av ulike bergarter for å forstå undergrunnen
 • Betydningen av globale geologiske prosesser og applikasjoner, krystallisering og diagenetiske prosesser
 • Hvordan man bruker polarisasjonsmikroskop
 • Hvordan man identifiserer de viktigste mineralene i ulike bergarter
 • Hvordan bruke petrologi for petroleums- og reservoarrelaterte spørsmål

Ferdigheter:
 • Være i stand til å identifisere bergarter makroskopisk og mikroskopisk
 • Kunne produsere geologisk relevante resultater og tolkninger fra petrologiske undersøkelser
 • Kunne anvende petrologiske konsepter for leting etter og produksjon av hydrokarboner eller andre reservoarer

Generell kompetanse:
 • Bruke petrologiske resultater sammen med annen geofaglig informasjon for storskalige, geologiske tolkninger
 • Være i stand til å kommunisere og forklare geologiske elementer og prosesser som er relevante for å forstå strukturen i jorda, petroleumssystemer, økonomiske ansamlinger av hydrokarboner, og andre relaterte aktiviteter innen teknologi og realfag

Innhold

Emnet tar for seg temaene:
- Magmatisk petrologi
- Sedimentpetrologi inkl. diagenese
- Petrologi og reservoarer
- Metamorf petrologi

Forkunnskapskrav

GEO100 Geologi, TN101 HMS-kurs for bachelorstudenter

Anbefalte forkunnskaper

GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, GEO210 Strukturgeologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappevurderingen består av
 • 12 innleveringsoppgaver i løpet av semesteret som teller 50%
 • Individuell hjemmeeksamen som teller 50%

Begge delene i mappen må være bestått. Faglærer setter endelig karakter i emnet. Dersom en student ikke består kurset (for eksempel gjennom å ikke bestå en av de to delene i mappen) eller vil forbedre karakteren, må han/hun ta hele kurset om igjen.
Ved semesterstart vil det bli utdelt en detaljert aktivitetsplan for kurset. Tidsfrist for hjemmeeksamen fastlegges i samråd med studentene i kurset.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingrid Carita Augustsson

Arbeidsformer

Det anbefales sterkt å delta på alle undervisningstimer på grunn av laboratoriearbeid.
6 timer med teori og laboratorieøvelser per uke.

Åpent for

Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner.

Litteratur

Anbefalte litteratur: Faglige notater og andre referanser blir gitt i timene.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk