en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO230_1

Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette emnet dekker et spesifikt temaområde innen geovitenskap, som sedimentologi, stratigrafi, strukturgeologi, geofysikk og geokjemi. Temaet foreleses av en internasjonal fagperson over en ukes tid. Evaluering er basert på et prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Styrke kunnskaper og forståelse innenfor et temaområde i geovitenskap som er relevant for sutdieprogrammet og arbeidsmarkedet.

Ferdigheter:
  • Være i stand til å anvende denne kunnskapen på geovitenskapelige problemstillinger, andre emner, oppgaveprosjektet i emnet og arbeidsområder i geovitenskap.

Generell kompetanse:
  • Å kunne kommunisere til fagpersoner innen geovitenskap og ingeniører betydningen av temaområdene i emnet for å løse tverrfaglige problemstillinger i geovitenskap.

Innhold

Innholdet i emnet er et relevant temaområde i geofag og viktig for bachelorgraden i ingeniørfag - geovitenskap. Emnet undervises av en gjesteforeleser fra en annen udanningsinstitusjon eller forskningsinstitutt i Europa. Etter å ha fullført emnet vil studenten få styrket sine bakgrunnskunnskaper i geovitenskap. Emnets innhold vil variere, men vil kunne bestå av følgende temaer:
  • Sedimentology
  • Strukturgeologi
  • Geofysikk
  • Geokjemi
  • Jord-systemer og klima

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppeprosjekt1/1 A - F
Evaluering er basert 100% på et grupeprosjekt som før semesterets oppstart vil bli definert av gjesteforeleser.
Det er ingen avsluttende eksamen for dette kurset. Hvis en student vil forbedre karakteren, må hun/han ta kurset om igjen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nestor Fernando Cardozo Diaz
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Emnet vil foreleses som et intensivt kurs med en ukes varighet. Derfor er det sterkt anbefalt å delta i forelesningene da emnet krever praktisk arbeid og diskusjoner i forelesningene. Dette er essensielt for å fullføre det avsluttende prosjektet.

Åpent for

Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standars UiS prosedyrer

Litteratur

Pensum vil avgjøres av gjesteforeleser og være klart for studentene i begynnelsen av semesteret.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk