en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO210_1

Strukturgeologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hovedtemaene i emnet er:
 • Geometri
 • Deformasjon
 • Spenning
 • Reologi
 • Forkastninger
 • Folder og mindre strukturer

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Å ha kjennskap til grunnlegende temaer i Strukturgeologi: Geometri, Deformasjon, Spenning, Reologi, og tektoniske strukturer: Forkastninger og folder

Ferdigheter:
 • Kunne tolke tektoniske strukturer
 • Kunne analysere tektoniske strukturer
 • Kunne forstå de prosessene som kan danne tektoniske strukturer

Generell kompetanse:
 • Få en dypere forståelse av tektoniske strukturer og hvordan de påvirker undergrunnen

Innhold

Hovedtemaer i emnet er:
 • Geometri
 • Deformasjon
 • Spenning
 • Reologi
 • Forkastninger, folder og mindre strukturer

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • GEO100 Jord, energi og klima, MAT100 Matematiske metoder 1
 • BIP330 Geologi, ÅMA100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 A - F
Mappevurderingen består av:
 • En prøve i midten av semester som vektes 25 %. Tillatte hjelpemidler: Alt bortsett fra bøker, PC, tablet, eller smarttelefon
 • En prøve i slutten av semester som vektes 25 %. Tillatte hjelpemidler: Alt bortsett fra bøker, PC, tablet, eller smarttelefon
 • Laboratorieoppgaver som vektes 50 %

Karakteren er basert på mappevurderingen som helhet. Faglærer setter endelig karakter i emnet.
Detaljert aktivitetsplan vil bli gitt av kursansvarlig ved undervisningsstart. Det er ingen avsluttende eksamen for dette kurset. Hvis en student ikke består emnet eller vil forbedre karakteren, må hun/han ta kurset om igjen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nestor Fernando Cardozo Diaz
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesninger: 2 x 2 timer per uke. Laboratorier: 2 timer per uke. Deltakelse i laboratieøvelser er obligatorisk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Strukturgeologi for petroleumsingeniører (BIP370_1) 5

Åpent for

Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Standard UiS rutiner

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk