en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO150_1

Energiressurser

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet handler om de ulike energiressurser som kreves for å opprettholde og avansere det moderne samfunn. Flere av disse ressursene er lagret under jordens overflate i sine formasjoner som et resultat av geologiske prosesser, eller som resultat av jordens klimatiske systemer. De geologiske delene av emnet utforsker opphavet og generering av energiressurser. Emnet utvikler en grunnleggende forståelse av hvordan en kan beregne reserver både til stede og utvinnbare, samt kontroll på deres forventede livsløp som ikke-fornybare kilder, og begrensninger i forhold til fornybare energikilder.
Målet er å utruste studentene med grunnleggende kunnskaper og begreper som gjør at de kan bidra til industri- og forskningsaktiviteter på dette fagområdet, og også delta i offentlige diskusjoner og den politiske debatten om temaet

Læringsutbytte

Kunnskap
K1: Kandidaten skal ha en forståelse av energiens ulike enheter.
K2: Kandidaten skal ha en forståelse av de ulike typene energiressurser (fornybare og ikke-fornybare), de ulike energikildene sine potensialer, og deres økonomiske og miljømessige påvirkninger.
K3: Kandidaten skal ha en forståelse av energisystemer og optimalisering av energikombinasjonen for en bærekraftig utvikling.
K4: Kandidaten skal kunne forstå økonomien i energi og bærekraft, og energiavkastning av investeringer.
Ferdigheter
F1: Kandidaten skal kunne beregne verdien av energiressurser i forhold til volum, produksjonsrater, nåværende- og fremtidig energibehov, miljøforvaltning og klimaendringer.
F2: Kandidaten skal kunne samordne informasjon for å evaluere økonomiske utfall fra scenarioer med ulike energikombinasjoner.
F3:Kandidaten skal ha en bakgrunn for å kunne behandle energiressurser, energibehov, klimagassutslipp og klimaendringspolitikk.
Generell kompetanse
G1: Kandidaten skal kunne evaluere og kommunisere fordeling og økonomisk potensiale for jordens energiressurser (fornybare og ikke-fornybare), og deres roller i et økende energibehov og krav om en bærekraftig utvikling av miljøet.
G2: Kandidaten skal kunne kommunisere teknisk informasjon på en effektiv og objektiv måte for ulike bruker- og interessegrupper for å oppnå en optimal bruk av energiressurser for samfunn og klima.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
  • GEO100 Jord, energi og klima, MAT100 Matematiske metoder 1
  • BIP330 Geologi, ÅMA100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 A - F
Mappevurderingen består av:
  • Fire til seks laboratorieoppgaver som utgjør 60% av samlet karakter
  • En skriftlig prøve som utgjør 40% av samlet karakter


Alle deler av mappen må være bestått for å bestå emnet. Hvis en student stryker eller vil forbedre karakteren, må̊ hun/han ta emnet om igjen

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesninger (4-6 timer per uke) og laboratorieaktiviteter (2 timer per uke).

Åpent for

Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk