en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO140_1

Fluidstrøm i porøse medier

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette kurset gir en grunnleggende innføring i de fysiske og kjemiske lovene som bestemmer transport av en eller flere faser i et porøst medium. Kurset gir innsikt i hydrogeologiske transport fenomener og ferdigheter til å bestemme utvinningen av reservoarfluider på ulik skala.
Eksempler på metoder som blir undervist: PVT egenskaper til reservoarfluider, petrofysikk, kapillartrykk, relative permeabiliteter, fuktpreferanse, materialbalanse for oljereservoarer, flerfasestrøm, strømlinjesimulering

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • begreper og definisjoner som anvendes innen reservoarteknikk.
  • karakterisere ulike reservoarfluider
  • Hvilke parameterne som er viktige for væskestrøm i et porøst medium på ulike skala
  • Strømning i homogene og oppsprukne porøse medier

Ferdigheter:
  • bruke materialbalanse i utvinningsberegninger
  • bruke Buckley-Leverett teorien for å beregne oljeproduksjon ved vannflømming
  • praktiske ferdigheter for å bestemme petrofysiske egenskaper som porøsitet, permeabilitet, og kapillærtrykk

Generell kompetanse:
  • Studenten skal kunne tolke eksperimentelle analyseresultater og kunne ekstrahere ut nødvendige data for å gjøre utvinningsberegninger
  • formidle labresultater ved rapportering.
  • Samarbeid med medstudenter

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bestått laboratoriekurs og tre obligatoriske oppgaver.
Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tina Puntervold
Faglærer
Tina Puntervold , Aksel Hiorth
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, laboratoriearbeid.

Åpent for

Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk