en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO130_1

Geofysikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset gir en innføring i geofysisk letning ut fra teori og praksis av geofysiske undersøkelser og geofysisk dataprosessering og tolking. Metodene som blir tatt opp er refleksjonsseismikk (betonet), refraksjonsseismikk, gravimetriske og magnetiske metoder, elektriske (og elektromagnetiske) metoder. Videre gis en innføring i formasjonsevaluering ut fra motstandsmålinger, hastighetsmålinger og radioaktive målinger. Måleprinsippene for disse loggene blir gjennomgått og deretter hvordan loggene sammen med kjernedata blir brukt til bestemmelse av litologi, net sand, porøsitet, vannmetning, permeabilitet, og gass/olje volum.

Læringsutbytte

Etter dette kurset skal studenten kunne:
  • Identifisere hvordan de forskjellige geofysiske metodene som brukes i leting, utvikling og produksjon av undergrunnens energiressurser, blant annet seismikk, tyngdekraft, magnetiske, elektriske og elektromagnetiske metoder, kan brukes til å utføre geologisk kartlegging av undergrunnen.
  • Forklare hvordan geofysiske data samles i feltet.
  • Prosessere og analysere geofysiske data i sammenheng med leting og produksjon av energiressurser.
  • Utføre en petrofysisk bestemmelse av litologi, porøsitet, vannmetning, permeabilitet og segmentering ved bruk av brønnlogger og kjernemålinger.

Forkunnskapskrav

FYS100 Mekanikk, GEO100 Jord, energi og klima

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Laboratorieøvelser: Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller av andre årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at en ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at en ikke får tilgang til eksamen i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

6 timer forelesninger per uke. Obligatoriske arbeidskrav (som innlevering, laboratorieoppgaver, prosjektoppgaver og lignende) skal være godkjent av faglærer innen 10 dager før eksamensdato.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Wiktor Waldemar Weibull
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag
Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk