en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO110_1

Sedimentologi og stratigrafi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


GEO110 undersøker ulike typer sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til produksjon av sedimentære bergarter, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese. Kurset gir også en introduksjon til stratigrafiske prinsipper og metoder.
Kurset inkluderer korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Forståelse av sedimentologiske prosesser
 • Identifisering av sedimentære bergarter og strukturer
 • Forståelse av grunnleggende prinsipper for stratigrafiske metoder
 • Forståelse av forholdet mellom orogene prosesser (platetektonikk), klima og produksjon av sediment og reservoarer.
 • Bakgrunn om sedimentologi og stratigrafi som kan brukes som grunnlag for andre områder innen geologi, ingeniørfag og økonomi, for eksempel relatert til petroleum og andre reservoarer.
 • Ha en forståelse for kompleksiteten av sedimentologiske prosesser relatert til basseng-eksterne parametere for å forklare avsetningen av mineralressurser og hydrokarboner.


Ferdigheter:
 • Kunne identifisere, beskrive og tolke sedimentære bergarter og strukturer i disse.
 • Kunne velge og bruke den mest hensiktsmessige stratigrafiske metoden for å definere sedimentære enheter.
 • Kunne anvende grunnleggende sedimentologiske konsepter for leting og produksjon av hydrokarboner.


Generell kompetanse:
 • Kommunisere og forklare sedimentologiske prosesser for allmenheten og i hydrokarbonindustrien.
 • Kunne vurdere potensialet for hydrokarbonavsetninger og andre avsetninger av økonomisk verdi.

Innhold

Emnet tar seg for temaene:
Sedimentære prosesser
Avsetningsmiljøer og sedimentbassenger
Sedimentegenskaper
Bergarts- og strukturklassifiseringer
Stratigrafiske prinsipper og metoder
Tolking av sedimentær og stratigrafisk informasjon

Kurset inkluderer korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • GEO100 Jord, energi og klima, MAT100 Matematiske metoder 1
 • BIP330 Geologi, ÅMA100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 A - F
Vurderingen består av:
Mappevurdering: 100%:
 • Test 50%
 • 12 oppgaver 50%

De 12 oppgavene inkluderer 10-11 innleveringer og 1-2 muntlige presentasjoner. 1-2 av innleveringsoppgavene er knyttet til korte ekskursjoner på gå- eller sykkelavstand fra campus.
Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Hvis du stryker en del av mappen, må du ta hele emnet på ny neste år. Den kursansvarlige setter endelelig karakter i emnet.

Fagperson(er)

Faglærer
Siri Gloppen Gjersdal
Emneansvarlig
Ingrid Carita Augustsson
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Kurset inkluderer forelesninger, laboratoriepraksis, 1-2 muntlige presentasjoner, 1-2 obligatoriske ekskursjoner på gang- eller sykkelavstand fra campus, og op til 5 frivillige ekskursjoner.
8 timer undervisning per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sedimentologi og stratigrafi for ingeniører (BIP360_1) 5

Åpent for

Åpent for studenter i bachelor for petroleumsgeologi og bachelor for petroleumsteknologi.

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk