en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO110_1

Sedimentologi og stratigrafi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


GEO110 undersøker ulike typer sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til produksjon av sedimentære bergarter, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese. Andre temaer inkluderer:
- Introduksjon til stratigrafiske prinsipper
- Eksempler på kjente hydrokarbonreservoare i sin geotektoniske kontekst
Kurset inkluderer korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Forståelse av sedimentologiske prosesser
 • Identifisering av sedimentære bergarter
 • Forståelse av grunnleggende prinsipper for stratigrafiske metoder
 • Forståelse av forholdet mellom orogene prosesser (platetektonikk), klima og produksjon av sediment og reservoarer
 • Bakgrunn om sedimentologi og petroleumsgeologi som kan brukes som grunnlag for andre områder innen geologi, ingeniørfag og økonomi
 • Ha en forståelse for kompleksiteten av sedimentologiske prosesser relatert til basseng-eksterne parametere for å forklare avsetningen av mineralressurser og hydrokarboner


Ferdigheter:
 • Kunne identifisere, beskrive og tolke sedimentære bergarter
 • Kunne velge og bruke den mest hensiktsmessige stratigrafiske metoden for å definere sedimentære enheter
 • Kunne anvende grunnleggende sedimentologiske konsepter for leting og produksjon av hydrokarboner


Generell kompetanse:
 • Kommunisere og forklare sedimentologiske prosesser for allmenheten og i hydrokarbonindustrien
 • Kunne vurdere potensialet for hydrokarbonavsetninger og andre avsetninger av økonomisk verdi

Innhold

GEO110 undersøker ulike typer sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, vilket er grunnleggende for forståelsen av reservoarbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende begreper og geologiske prosesser som fører til produksjon av sediment, for eksempel sedimenttransport, avsettning og diagenese. Andre temaer inkluderer:
- Introduksjon til stratigrafiske prinsipper
- Eksempler på kjente hydrokarbonreservoare i sin geotektoniske kontekst
Kurset inkluderer mulighet for korte, frivillige geologiske felturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • GEO100 Geologi, MAT100 Matematiske metoder 1
 • BIP330 Geologi, ÅMA100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappevurdering1/1 A - F
Vurderingen består av:
Mappevurdering: 100%:
 • Test 50%
 • 12 oppgaver 50%

De 12 oppgavene inkluderer 10-11 innleveringer og 1-2 muntlige presentasjoner. 1-2 av innleveringsoppgavene er knyttet til korte ekskursjoner på gå- eller sykkelavstand fra campus.
Alle deler må være bestått for å få karakter i emnet. Hvis du stryker en del av mappen, må du ta hele emnet på ny neste år. Den kursansvarlige setter endelelig karakter i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingrid Carita Augustsson
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Kurset inkluderer forelesninger, laboratoriepraksis, 1-2 obligatoriske ekskursjoner på gang- eller sykkelavstand fra campus, og op til 5 frivillige ekskursjoner.
8 timer undervisning per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sedimentologi og stratigrafi for ingeniører (BIP360_1) 5

Åpent for

Åpent for studenter i bachelor for petroleumsgeologi og bachelor for petroleumsteknologi.

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner

Litteratur

Anbefalt:
1. Nichols, G., 2009. Sedimentology and Stratigraphy, 2nd ed. Wiley-Blackwell, 419 pp. Andre generelle sedimentologi-bøker kan anvendes som alternative.
2a. Lysholm, S., 2011. Introduction to Petroleum Geology, Norwegian Petroleum Academy AS, 296 pp.
2b. Gluyas J. & Swarbrick R., 2004. Petroleum Geoscience. Blackwell Publishing, 359 pp.
2a ELLER 2b anbefales, ikke begge.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk