en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO100_1

Jord, energi og klima

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en introduksjon i geofag.
Det dekker derfor aspekter også for annet enn jordvitenskap samt konstruksjon, miljø og klimatologi.
Laboratorieøvelser som tar sikte på forståelse av grunnleggende begreper og prosesser i anvendt geofag.

Emnet foreleses på engelsk, men studenten kan velge å avlegge eksamen på norsk eller engelsk etter ønske.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kunnskap om oppbygningen av jorden og jordens historie.
 • Kunnskap om geologisk tid og prosesser som har formet jorden.
 • Kunnskap om elementer og prosesser av undergrunnsmetoder for å adressere et bredt fagområde som miljø, geologi, konstruksjon og økonomisk geologi.
 • Kunnskap om forskjellige metoder som blir brukt til å identifisere bergarter, forstå bergarter og sedimenter av jorden.
 • Grunnleggende kunnskap om geovitenskapelige prosesser knyttet til global oppvarming og klimatologi.

Ferdigheter:
 • Være i stand til å identifisere ulike typer bergarter og mineraler.
 • Kunne anvende grunnleggende geologiske begreper innen miljøgeologi, økonomisk geologi og geohazards.
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskaper om undergrunnsanalytiske metoder til et bredt fagområde.

Generell kompetanse:
 • Bakgrunnskunnskap om generell geologi og petroleumsgeologi som kan bli brukt som en basis for andre grener innen geologi, miljø, konstruksjon, ingeniørfag og økonomi.
 • Ha en forståelse for kompleksiteten av geologiske elementer og prosesser som former jorden.
 • Være i stand til å formidle og forklare grunnleggende geologi.
 • Kunne anvende flere geofysiske metoder for å forstå undergrunnsstruktur for økonomisk geologi, byggevitenskap og arkeometri.

Innhold

Essensielle temaer som gjennomgås i emnet er:
 • Generell geologi
 • Jordens opprinnelse
 • Jordens historie
 • Klassifisering av mineraler og bergarter
 • Petroleumsgeologi
 • Introduksjon til paleontologi
 • Platetektonikk
 • Innføring i strukturgeologi
 • Geofysiske metoder
 • Geoteknikk
 • Miljøgeologi
 • Klima og paleoklima
 • Global oppvarming

I emnet inngår korte felt-ekskursjoner.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Skriftlig prøve og mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/24 timerA - FGodkjent kalkulator.
Mappevurdering1/2 A - F
Vurderingsformen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 50% av totalkarakteren og mappevurdering som teller 50% av totalkarakteren.
Mappevurderingen består av 6-11 rapporter fra laboratorieøvelser. Både eksamen og mappevurdering må være bestått for å få karakter i emnet.
Dersom studenten stryker på eksamen eller på mappen, eller ønsker å forbedre karakter, må han/hun ta emnet på nytt det påfølgende studieåret.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Udo Zimmermann
Faglærer
Dora Luz Marin Restrepo , Guro Laurentze Sætre Skarstein , Udo Zimmermann
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Emnet består av forelesninger, laboratorieøvelser og en anbefalt felt-ekskursjon.
6 timer med forelesning per uke
2 timer med laboratorieøvelser per uke

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologi (BIP330_1) 10

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk