en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Geologi

Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.


Emnet gir en introduksjon i geologifaget. I emnet inngår forelesninger og laboratorieøvelser som tar sikte på forståelse av grunnleggende begreper og prosesser i generell geologi og petroleumsgeologi.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kunnskap om oppbygningen av jorden og jordens historie.
 • Kunnskap om geologisk tid og prosesser som har formet jorden.
 • Kunnskap om elementer og prosesser som danner petroleumssystemer.
 • Kunnskap om forskjellige metoder som blir brukt til å identifisere bergarter, forstå jordstrukturen og for å lete etter hydrokarboner.

Ferdigheter:
 • Være i stand til å identifisere ulike typer bergarter og mineraler.
 • Være i stand til å anvende enkle geologiske konsepter for leting og produksjon av hydrokarboner.

Generell kompetanse:
 • Bakgrunnskunnskap om generell geologi og petroleumsgeologi som kan bli brukt som en basis for andre grener innen geologi, ingeniørfag og økonomi.
 • Ha en forståelse for kompleksiteten av geologiske elementer og prosesser som former jordstrukturen og avsetning av mineralressurser og hydrokarboner.
 • Være i stand til å formidle og forklare grunnleggende geologi og petroleumsgeologi.

Innhold

Essensielle temaer som gjennomgås i emnet er:
 • Generell geologi
 • Jordens opprinnelse
 • Jordens historie
 • Klassifisering av mineraler og bergarter
 • Petroleumsgeologi
 • Opprinnelsen av olje og gass
 • Introduksjon til paleontologi
 • Platetektonikk
 • Petroleumssystemelementer
 • Innføring i sedimentære bergarter som reservoarer
 • Innføring i strukturgeologi
 • Geofysiske metoder

I emnet inngår en felt-ekskursjon til Oslofeltet (2 dager).
Feltturen er anbefalt men ikke obligatorisk. Antall deltakere er begrenset. En feltguide som inneholder eksamensmateriale blir tilgjengelig for alle studentene. Det tilkommer en kostnad for feltturen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Skriftlig prøve og mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/24 timerA - FGodkjent kalkulator.
Mappevurdering1/2 A - F
Vurderingsformen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 50% av totalkarakteren og
mappevurdering som teller 50% av totalkarakteren.
Mappevurderingen består av 6-10 rapporter fra laboratorieøvelser. Både eksamen og
mappevurdering må være bestått for å få karakter i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Udo Zimmermann
Faglærer
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

This course will offer lectures, laboratory exercises and a recommended excursion (not mandatory).
6 hours lecture per week
2 hours laboratory exercise per week

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologi (BIP330_1) 10

Åpent for

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner.

Litteratur

1. Grotzinger, J., Jordan, TH 2014. Understanding Earth, 7th edition. Freeman & Co., 650 pp, ISBN: 9781464138744.
2. Waterfall, H., 2008. Geology. Stein, minerals, fossils and oil. Fagbokforlaget, Bergen, 167 pp.
3a. Lysholm, S., 2011. Introduction to Petroleum Geology, Norwegian Petroleum Academy AS, 296 pp.
3b. Gluyas J. & Swarbrick R., 2004. Petroleum Geoscience. Blackwell Publishing, 359 pp.
Enten 3a eller 3b er anbefalt. Det er ikke nødvendig å kjøpe begge bøkene.


Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.

Sist oppdatert: 23.05.2019

Historikk