en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO100_1

Geologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en introduksjon i geologifaget. I emnet inngår forelesninger og laboratorieøvelser som tar sikte på forståelse av grunnleggende begreper og prosesser i generell geologi.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Kunnskap om oppbygningen av jorden og jordens historie.
 • Kunnskap om geologisk tid og prosesser som har formet jorden.
 • Kunnskap om elementer og prosesser av undergrunnsmetoder for å adressere et bredt fagområde som miljø, geologi, konstruksjon og økonomisk geologi.
 • Kunnskap om forskjellige metoder som blir brukt til å identifisere bergarter, forstå jordstrukturen og for å lete etter hydrokarboner.
 • Grunnleggende kunnskap om geovitenskapelige prosesser knyttet til global oppvarming og klimatologi.

Ferdigheter:
 • Være i stand til å identifisere ulike typer bergarter og mineraler.
 • Kunne anvende grunnleggende geologiske begreper innen miljøgeologi, økonomisk geologi og geohazards.
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskaper om undergrunnsanalytiske metoder til et bredt fagområde.

Generell kompetanse:
 • Bakgrunnskunnskap om generell geologi og petroleumsgeologi som kan bli brukt som en basis for andre grener innen geologi, miljø, konstruksjon, ingeniørfag og økonomi.
 • Ha en forståelse for kompleksiteten av geologiske elementer og prosesser som former jorden.
 • Være i stand til å formidle og forklare grunnleggende geologi.
 • Kunne anvende flere geofysiske metoder for å forstå undergrunnsstruktur for økonomisk geologi, byggevitenskap og arkeometri.

Innhold

Essensielle temaer som gjennomgås i emnet er:
 • Generell geologi
 • Jordens opprinnelse
 • Jordens historie
 • Klassifisering av mineraler og bergarter
 • Petroleumsgeologi
 • Introduksjon til paleontologi
 • Platetektonikk
 • Innføring i strukturgeologi
 • Geofysiske metoder
 • Geoteknikk
 • Miljø geologi
 • Klima og paleoklima
 • Global oppvarming

I emnet inngår en felt-ekskursjon til Oslofeltet (2 dager).
Feltturen er anbefalt men ikke obligatorisk. Antall deltakere er begrenset. En feltguide som inneholder eksamensmateriale blir tilgjengelig for alle studentene. Det tilkommer en kostnad for feltturen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Skriftlig prøve og mappevurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/24 timerA - FGodkjent kalkulator.
Mappevurdering1/2 A - F
Vurderingsformen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 50% av totalkarakteren og mappevurdering som teller 50% av totalkarakteren.
Mappevurderingen består av 6-11 rapporter fra laboratorieøvelser. Både eksamen og mappevurdering må være bestått for å få karakter i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Udo Zimmermann
Faglærer
Andres Felipe Cedeno Motta , Dora Luz Marin Restrepo , Guro Laurentze Sætre Skarstein
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Emnet består av forelesninger, laboratorieøvelser og en anbefalt felt-ekskursjon.
6 timer med forelesning per uke
2 timer med laboratorieøvelser per uke

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologi (BIP330_1) 10

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS-rutiner.

Litteratur

1. Grotzinger, J., Jordan, TH 2014. Understanding Earth, 7th edition. Freeman & Co., 650 pp, ISBN: 9781464138744.
2. Fossen, H., 2008. Geologi. Stein, mineraler, fossiler og olje. Fagbokforlaget, Bergen, 169 sider.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk