en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS901_1

PhD Prosjektemne i Fysikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet fysikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område.

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet fysikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/1 Bestått - Ikke bestått

Fagperson(er)

Faglærer
Tomas Brauner , Anders Tranberg , Henning Knutsen , Per Amund Amundsen
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad
Emneansvarlig
Helge Bøvik Larsen

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid per uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av aktuell faglærer.

Åpent for

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram

Litteratur

Pensum oppgis ved oppstart


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk