en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS610_1

Kvantefeltteori

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i Kvantefeltteori.

Læringsutbytte

Se den engelske beskrivelsen

Innhold

se den engelske beskrivelsen

Forkunnskapskrav

FYS320 Kvantemekanikk

Anbefalte forkunnskaper

FYS330 Mikrofysikk, FYS500 Analytisk mekanikk og feltteori, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse, MAT500 Matematisk modellering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alexander Karl Rothkopf
Faglærer
Alexander Karl Rothkopf
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Seks timer forelesninger og regneøvelser per uke.

Åpent for

Byplanlegging - Master
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk