en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS610_1

Mangepartikkel kvantemekanikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i mangepartikkel kvantefysikk, spesielt relativistisk kvantefeltteori.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studenten:
  • Kunne løse relevante kvantefysikk problemer med operatormetoder
  • Kunne bruke Feynman-diagrammer og Greensfunksjons-formalisme på enkle problemer i mangepartikkel kvantefysikk.
  • Kjenne til viktige fermioniske og bosoniske systemer, og kunne anvende perturbasjonsteori på slike
  • Kunne foreta beregninger av enkle prosesser med Feynman-diagrammer i kvanteelektrodynamikk

Innhold

En oversikt over kvantefysikk, mangepartikkelsystemer og annenkvantisering, bosoner, fermioner, klassiske relativistiske felt, perturbasjonsteori, spredningsmatrisen, tidsutviklingsoperatoren, greensfunksjoner, Feynman-regler, spinorer, kvanteelektrodynamikk, vei-integraler, renormalisering.

Forkunnskapskrav

FYS500 Klassisk mekanikk, MAT500 Matematisk modellering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/145 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alexander Karl Rothkopf
Faglærer
Alexander Karl Rothkopf
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Fem timer forelesninger per uke. To timer regneøvelser/kollokviegrupper pr.uke.

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Matthew D. Schwarz: "Quantum Field Theory and the Standard Model", Ch.2-19, 21
Forelesningsnotater utarbeidet av faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk