en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS600_1

Generell relativitetsteori og kosmologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en innføring i den generelle relativitetsteorien og dens kosmologiskekonsekvenser.

Læringsutbytte

Studentene skal beherske de fysiske prinsippene og den matematiske formalismen til den generelle relativitetsteorien og kjenne til dens viktigste fysiske konsekvenser. De skal ha kjennskap til grunnleggende kosmologiske prinsipper og sentrale kosmologiske modeller. De skal kunne forstå faglitteratur på området og selvstendig kunne bruke teorien til analysere enkle kosmologiske problemstillinger.

Innhold

Ekvivalensprinsippet, metrikk, krumt tid-rom, tensor-regning, Einsteins feltlikninger, Schwarzschild-løsningen, tester av generell relativitetsteori, relativistiske stjerner, gravitasjonskollaps, svarte hull, gravitasjonsbølger, homogene og isotrope universmodeller, det tidlige univers.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS110 Astronomi, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, FYS500 Analytisk mekanikk og feltteori, MAT500 Matematisk modellering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/11 timeA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Germano Nardini
Faglærer
Alex Bentley Nielsen
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og regneøvelser pr. uke.

Åpent for

Byplanlegging - Master
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk