en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS520_1

Petroleumsfysikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet tar for seg grunnleggende fysiske mekanismer knyttet til utvinning av olje og gass.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten:
- Kunne bruke tensorer til å beskrive fysiske egenskaper til ulike system.
- Ha kjennskap til grunnleggende fysiske mekanismer knyttet til utvinning av olje og gass, for å kunne forstå relevant faglitteratur og foreta enkle beregninger

Innhold

Innføring i tensoranalyse. Bølger i elastiske medier. Kapillartrykk og hysterese. Bølger i enfase- og flerfase fluidstrømning. Ikke-newtonske væsker.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/145 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Faglærer
Dmitry Shogin
Emneansvarlig
Anders Tranberg
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger og regneøvinger inntil 6 timer/uke. Deler av kurset vil være i form av selvstudium. Studentpresentasjoner av utvalgte tema.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Petroleumsfysikk (MPT140_1) 10
Petroleumsfysikk (TE0594_1) 6
Petroleumsfysikk (TE0594_A) 6

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtale i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Kompendium: Bærheim, Skjæveland, Amundsen, Time, Hodne & Larsen: "Petroleumsfysikk" (Canvas)


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 21.10.2019

Historikk