en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS500_1

Analytisk mekanikk og feltteori

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Læringsutbytte

Studentene skal beherske grunnleggende analytisk mekanikk og forstå faglitteratur på området. De skal selvstendig bruke denne kunnskapen til analyse og løsning av fysiske og teknologiske problemer. De skal kunne sette opp bevegelsesligningene for generelle mekaniske systemer med føringer, finne bevegelseskonstantene for slike systemer og løse ligningene i de enkleste tilfellene. De skal videre forstå og kunne bruke det elektromagnetiske feltbegrepet og kunne løse bevegelsesligningene for viktige elektromagnetiske prosesser.

Innhold

Analytisk mekanikk for systemer med og uten føringer, generaliserte koordinater, virtuelt arbeid, Euler-Lagrange-ligningene, symmetrier og bevegelseskonstanter, faserom og Hamiltons ligninger, tolegemeproblemet, bevegelse i sentralfelt, roterende legemer, relativistisk mekanikk og relativistisk feltbeskrivelse, Lagrange-formalisme for felt, skalarfelt, elektromagnetiske felt, Maxwells ligninger og deres løsninger, elektromagnetiske bølger, energi og bevegelsesmengde for felt, partikkelbevegelse i ytre felt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FMatematisk formelsamling (Rottmann).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anders Tranberg
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 1 timer regneøvelser/seminar per uke (number of seminars depending on student number).

Åpent for

Byplanlegging - Master
Datateknologi - Master program
Environmental Engineering - Master of Science Degree Programme
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing.
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing.
Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Offshore Field Development Technology - Master's Degree Programme
Industrial Asset Management - Master's Degree Programme
Marine- and Offshore Technology - Master's Degree Programme
Offshore Technology - Master's Degree Programme
Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme
Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme
Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing.
Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.)

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020

Historikk