en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS500_1

Klassisk mekanikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en innføring i klassisk ikke-relativistisk og relativistisk mekanikk, Lagrange og Hamilton-formalisme.

Læringsutbytte

Studentene skal beherske grunnleggende analytisk mekanikk og forstå faglitteratur på området. De skal selvstendig bruke denne kunnskapen til analyse og løsning av fysiske og teknologiske problemer. De skal kunne sette opp bevegelsesligningene for generelle mekaniske systemer med føringer, finne bevegelseskonstantene for slike systemer og løse ligningene i de enkleste tilfellene. De skal videre forstå og kunne bruke det elektromagnetiske feltbegrepet og kunne løse bevegelsesligningene for viktige elektromagnetiske prosesser.

Innhold

Analytisk mekanikk for systemer med og uten føringer, generaliserte koordinater, virtuelt arbeid, Euler-Lagrange-ligningene, symmetrier og bevegelseskonstanter, faserom og Hamiltons ligninger, tolegemeproblemet, bevegelse i sentralfelt, roterende legemer, relativistisk mekanikk og relativistisk feltbeskrivelse, Lagrange-formalisme for felt, skalarfelt, elektromagnetiske felt, Maxwells ligninger og deres løsninger, elektromagnetiske bølger, energi og bevegelsesmengde for felt, partikkelbevegelse i ytre felt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Fysikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FMatematisk formelsamling (Rottmann).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ipsita Mandal
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

4 timer forelesninger og 2 timer regneøvelser per uke.

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer

Litteratur

Herbert Goldstein: "Classical Mechanics" (2. utg.) kap 1-8, 13
Supplerende materiale på Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk