en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS340_1

Statistisk Fysikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi en innføring i statistisk fysikk.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå, og kunne anvende sammenhengen mellom mikro- og makrotilstander for termodynamiske systemer.
  • Ha en god forståelse for klassiske og kvante-statistiske systemer.
  • Kjenne til forskellige termodynamiske fenomener på mikroskopisk nivå, herunder faseoverganger, varmekapasitet, magnetisering, spin-systemer.
  • Kunne utføre detaljerte beregninger for slike systemer.

Innhold

Termodynamikkens første og andre hovedsetning. Perfekt klassisk gas. Perfekt kvantegass. annenkvantisering, mangepartikkeltilstander, tetthetsmatrisen, Fock-rom, Partitionsfunksjon. Fri elektrongass, Fermi-Dirac statistikk, Bose-Einstein statistikk. Kanonisk, Makrokanonisk Ensemble, Faseoverganger, spin-modeller (Ising, Heisenberg).
Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

FYS320 Kvantemekanikk, FYS330 Mikrofysikk

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen og presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen2/330 minutterA - F
Presentasjon1/330 minutterA - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ipsita Mandal
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning/øvinger per uke. Undervisningsspråk: norsk eller engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Statistisk fysikk og faststoffysikk (FYS310_1) 5

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk