en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS320_1

Kvantemekanikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en introduksjon til kvantemekanikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:
  • Kunne formulere de grunnleggende begrepene i kvantefysikk.
  • Anvende kvantefysikkens lover på enkle problemer.
  • Løse disse problemene ved bruk av matematisk programvare.

Innhold

Bølgefunksjoner og Schrödingerligningen. En-dimensjonale systemer (harmonisk oscillator, tunnelering, spredningstilstander). Kvantefysikkens grunnpostulater, (ikke)kommuterende observabler, Heisenberg's uskarphetsrelasjon. Tre-dimensjonale problemer og dreieimpuls. Stige og senkeoperatorer. Atomære og molekylære linjespekter. Matematisk intermezzo (Fouriertransformasjon, lineær algebra, egenverdiproblemer, Dirac notasjon). Spinn. Tidsutviklingen til tilstander. Vekselvirkning med elektromagnetiske felter (Landau-nivåer, spinn resonans, elektromagnetiske overganger). Systemer bestående av mange partikler.

Forkunnskapskrav

FYS100 Fysikk

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Fysikk, FYS200 Termo- og fluiddynamikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FSpesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alexander Karl Rothkopf
Faglærer
Daniel Alvestad
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Innføring i kvantemekanikk (BIT370_1) 5

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet. Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer

Litteratur

Introduction to Quantum Mechanics, David J. Griffiths
Modern Quantum Mechanics, Jun J. Sakurai
Lecture Notes prepared by the lecturer


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 26.05.2020

Historikk