en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS320_1

Kvantemekanikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en introduksjon til kvantemekanikk.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:
  • Kunne formulere de grunnleggende begrepene i kvantefysikk.
  • Anvende kvantefysikkens lover på enkle problemer.

Innhold

Bølgefunksjoner og Schrödingerligningen. En-dimensjonale systemer (harmonisk oscillator, tunnelering, spredningstilstander). Kvantefysikkens grunnpostulater, (ikke)kommuterende observabler, Heisenberg's uskarphetsrelasjon. Tre-dimensjonale problemer og dreieimpuls. Stige og senkeoperatorer. Atomære og molekylære linjespekter. Matematisk intermezzo (Fouriertransformasjon, lineær algebra, egenverdiproblemer, Dirac notasjon). Spinn. Tidsutviklingen til tilstander. Vekselvirkning med elektromagnetiske felter (Landau-nivåer, spinn resonans, elektromagnetiske overganger).

Forkunnskapskrav

FYS100 Mekanikk

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, FYS200 Termo- og fluiddynamikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori, FYS330 Mikrofysikk, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FSpesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alexander Karl Rothkopf
Faglærer
Daniel Alvestad
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og 2 timer regneøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Innføring i kvantemekanikk (BIT370_1) 5

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk