en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS310_1

Statistisk fysikk og faststoffysikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal i første del gi en innføring i statistisk fysikk primært anvendt på faste stoffer. I annen del legges mer vekt på grunnleggende konsepter i faststofffysikken.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten kunne - Forstå, og anvende, sammenhengen mellom mikro- og makrotilstander for termodynamiske system. - Beskrive faste stoffers krystallstruktur fra geometri- og symmetribetraktninger. - Dokumentere grunnleggende innsikt i standard modeller for gittervibrasjon, fri-elektrongass og energibånd. - Forstå konseptet av det reciproke gitteret, krystallenes bandstrukturer, og dermed sammenhengen mellom struktur og funksjon i faste stoffer.

Innhold

Termodynamikkens første og andre hovedsetning. Enkle termodynamiske systemer. Perfekt klassisk gass. Den krystallinske fase, symmetribeskrivelse og defektstrukturer. Gitterdynamikk. Spesifikk varmekapasitet for faste stoffer. Faselikevekter. Perfekt kvantegass, strålingsteori. Metallteori: fri elektrongass, Fermi-Dirac statistikk, energibånd, resiprok gitter og Brillouinsoner. Bose-Einstein statistikk. Periodiske structurer.

Forkunnskapskrav

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Fysikk, FYS200 Termo- og fluiddynamikk, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus, MAT300 Vektoranalyse, STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen og presentasjon
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen2/330 minutterA - F
Presentasjon1/330 minutterA - F

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ipsita Mandal
Faglærer
Eva Rauls , Ipsita Mandal
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning/øvinger per uke. En presentasjon per student i løpet av undervisningsperioden. Emnet gis alternativt som selvstudium. Undervisningsspråk: norsk eller engelsk. Litteratur mest på engelsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Statistisk fysikk (BIT350_1) 5
Faststoff- og statistisk fysikk (BIT400_1) 10
Statistisk Fysikk (FYS340_1) 5

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet. Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

F. Mandl: Statistical Physcis 2. ed., Wiley 1993, ISBN 0 471 91533 5, samt kompendium i faststoff- og strukturfysikk.
Charles Kittel Introduction to Solid State Physics, ISBN 13: 9780471415268.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk