en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS300_1

Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir en introduksjon til elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kjenne til, og formulere, elektromagnetismens grunnleggende lover.
  • Kunne løse enkle elektromagnetiske problemstillinger ved bruk av ulike matematiske metoder.
  • Kunne redegjøre for det spesielle relativitetsprinsippet og hvordan konsekvenser av dette kan anvendes på mekanikk og elektromagnetisme.

Innhold

Det spesielle relativitetsprinsippet. Lorentz-transformasjonene og hastighetstransformasjoner. Relativistisk bevegelsesmengde og energi.
Elektrostatikk: elektrisk felt og potensial. Elektrisk strøm og motstand, likestrømskretser. Magnetisk felt. Elektromagnetisk induksjon, vekselstrømskretser. Maxwells likninger og elektromagnetiske bølger. Elektriske og magnetiske felt i media. Relativistisk elektromagnetisme.
Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

FYS100 Fysikk, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT300 Vektoranalyse

Anbefalte forkunnskaper

MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FSpesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tomas Brauner
Faglærer
Georgios Filios , Anders Tranberg
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

5 timer forelesninger og 1 time regneøvinger per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elektromagnetisme (BIT240_1) 5

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet. Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

D. F. Lawden: "Elements of Relativity Theory", 2004, Dover publications, ISBN 978-0-486-43502-2.
E. M. Purcell and D. J. Morin: "Electricity and Magnetism", 3rd edition, 2013, Cambridge University Press, ISBN 978-1-107-01402-2.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk