en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS300_1

Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir en introduksjon til elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kjenne til, og formulere, elektromagnetismens grunnleggende lover.
  • Kunne løse enkle elektromagnetiske problemstillinger ved bruk av ulike matematiske metoder.
  • Kunne redegjøre for det spesielle relativitetsprinsippet og hvordan konsekvenser av dette kan anvendes på mekanikk og elektromagnetisme.

Innhold

Elektrostatikk: elektrisk felt og potensial. Elektrisk strøm og motstand, likestrømskretser. Magnetisk felt. Elektromagnetisk induksjon, vekselstrømskretser. Maxwells likninger og elektromagnetiske bølger. Elektriske og magnetiske felt i media.
Det spesielle relativitetsprinsippet. Lorentz-transformasjonene og hastighetstransformasjoner. Relativistisk bevegelsesmengde og energi. Relativistisk elektromagnetisme.
Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1, MAT300 Vektoranalyse

Anbefalte forkunnskaper

MAT200 Matematiske metoder 2, MAT210 Reell og kompleks kalkulus

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FSpesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tomas Brauner
Faglærer
Georgios Filios
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesninger og regneøvinger per uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Elektromagnetisme (BIT240_1) 5

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk