en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS210_1

Fysikklaboratorium

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Kurset skal gi en praktisk og teoretisk innføring i eksperimentelle målemetoder.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
- Forstå at det knytter seg forskjellige typer usikkerhet til eksperimentelle måledata.
- Kunne håndtere standard prosedyrer for feilforplanting.
- Kunne anvende statistiske metoder for analyse og presentasjon av måledata.
- Ha tilegnet seg grunnleggende eksperimentelle ferdigheter med fokus på nøyaktighet.
- Ha fått grunnleggende trening i rapportskriving.

Innhold

Problemstillingene som blir behandlet, omfatter bruk av grunnleggende statistisk analyse, drøfting av tilfeldig og systematisk måleusikkerhet, teori for feilforplanting, dimensjonsanalyse, presentasjon av måledata osv.. Der gives en introduksjon til programpakken "Mathematica. Rapportskriving.
Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS100 Mekanikk, MAT100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og laboratorierapport
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen3/54 timerA - F
Laboratorierapport2/5 A - F
Skriftlig avsluttende eksamen på 4 timer: 60%
Laboratorierapport: 40%
Alle deler må være bestått for å oppnå en endelig karakter i emnet.
Kandidater med ikke-bestått på laboratorierapporten kan ta denne på nytt neste gang emnet har ordinær undervisning.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske innleveringsoppgaver
I alt 8 laboratorieoppgaver skal gjennomføres. De 7 første oppgavene er obligatoriske arbeidskrav. Den 8. og siste oppgaven vil bli vurdert med en vekt tellende 40% av sluttkarakteren i emnet. Alle delene må være bestått for å bestå emnet. Plan for gjennomføring av laboratorieoppgavene vil bli publisert på Canvas ved semesterstart.

Fagperson(er)

Faglærer
Abhijit Bhat Kademane
Emneansvarlig
Olena Zavorotynska
Ansvarlig laboratorieøvelser
Anna Cecilie Åsland

Arbeidsformer

Inntil fire timer forelesning pr. uke og åtte obligatoriske laboratorieøvinger som alle skal gjennomføres og godkjennes. Den siste laboratorieøvingen med rapport vil også bli vurdert og utgjør 40% av sluttkarakteren i emnet .Frivillige regneøvinger. I laboratorieundervisningen inngår en introduksjon til programsystemet MATHEMATICA, som vil bli benyttet gjennom hele kurset.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fysikklaboratorium (BIT170_1) 5

Åpent for

På grunn av begrenset kapasitet har kun studenter på bachelorprogram i matematikk og fysikk tilgang. Et begrenset antall plasser kan være tilgjengelig for studenter fra andre bachelorprogram etter søknad.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 11.08.2020

Historikk