en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS110_1

Astronomi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Kurset gir en innføring i Astronomi og Astrofysikk.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten etter endt kurs har en generell oversikt over emnet astronomi, med kvantitativ forståelse for nogle temaer og kvantitativ indsigt i andre. Dette gjenspeiles i eksamensformen, der studenten vil bli bedt om å besvare forskjellige spørsmål fra hele pensum. Studenten skal vite hvordan astronomene får kunnskap om universet ved å studere lyset vi mottar. Han/hun skal ha kunnskap om de instrumenter som benyttes. Han/hun skal kunne beskrive de fysiske forhold som rår i vårt eget solsystem ved å resonnere med enkel, kjent fysikk.
Studenten skal forstå hvordan stjerner dannes, deres struktur, utvikling og endelikt ved enkle betraktninger med gravitasjon og moderne atomfysikk. Dette gjelder også for galakser, kosmologi og mulighetene for å finne liv i universet. Det er helt vesentlig at studenten lærer seg å forstå med fysisk resonnement.

Innhold

Kurset starter med å beskrive stjernehimmelen sett fra Jorda og den historiske utviklingen av verdensbildet og fortsetter med planetene i vårt solsystem og vår egen stjerne; Sola. Så følger en gjennomgang av stjerners fødsel, struktur, utvikling og død, Melkeveg-galaksen, andre galakser og kosmologi.
Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Minimum forkunnskap er Studiespecialisering og R1 + R2 fra Videregående skole. Det er en fordel med også FYS100 Fysikk og MAT100 Matematiske Metoder 1. 

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Fagperson(er)

Faglærer
Germano Nardini
Emneansvarlig
Germano Nardini
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Emnet har 6 forelesningstimer hver uke.
Det vil også bli arrangert besøk på observatoriet til Stavanger Astronomiforening, Planetariet ved Vitensenteret i Sandnes og en kveldstur for å observere noen av de objektene som kurset omhandler.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Astronomi (BIT340_1) 10
Astronomi og Astrofysikk (FYS220_1) 10

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet. Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

B.W. Carroll and D. A. Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics.
Supplementary material provided during the course.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk