en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS100_1

Mekanikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå og kunne anvende Newtons lover på grunnleggende mekaniske system. Kunne formulere matematiske ligninger som beskriver bevegelsene til punktpartikler og stive legemer.
  • Forstå og kunne anvende bevarelseslover for mekanisk energi, bevegelsesmengde og spinn på aktuelle problemstillinger.

Innhold

Emnet har disse hovedtema: Kinematikk, Vektorer, Newtons lover, mekanisk arbeid og energi, impuls og bevegelsesmengde, massesenter og treghetsmoment, rotasjonsbevegelse, spinnteoremet, statikk, harmoniske svingninger, dempede og tvungne svingninger

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er sterkt å anbefale at studentene har full fordypning i fysikk (Fysikk 2) fra videregående skole.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

8 av 12 innleveringer skal være godkjent
8 av 12 obligatoriske innleveringer godkjent. De obligatoriske innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato. Ellers utestenges studenten fra eksamen.
Innleveringene vil omfatte alle sentrale elementer i emnets pensum og gi studenten trening i å arbeide med eksamensrelevante problemstillinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alex Bentley Nielsen
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer med forelesninger og 2 timer med regneøvelser pr. uke. Regneøvelsene gjennomføres sammen med studentassistenter. Undervisningsspråk: Engelsk eller norsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fysikk (BIT100_1) 10
Fysikk (TE0557_1) 6
Fysikk (TE0557_A) 6
Fysikk for data/elektro (RED102_1) 2

Åpent for

Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign, y-vei, bachelor i ingeniørfag
Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag
Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag
Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk
Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Industriell økonomi - Master i teknologi/siv.ing. 5 år
Kybernetikk og robotteknologi - Master i teknologi/siv.ing. - 5 år
Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 20.10.2020

Historikk