en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fysikk

Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.


Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
Forstå og kunne anvende Newtons lover på grunnleggende mekaniske system. Kunne formulere matematiske ligninger som beskriver bevegelsene til punktpartikler og stive legemer.
Forstå og kunne anvende bevarelseslover for mekanisk energi, bevegelsesmengde og spinn på aktuelle problemstillinger.

Innhold

Emnet har disse hovedtema: Kinematikk, Newtons lover, mekanisk arbeid og energi, impuls og bevegelsesmengde, massesenter og treghetsmoment, rotasjonsbevegelse, spinnteoremet, statikk, harmoniske svingninger, dempede og tvungne svingninger

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er sterkt å anbefale at studentene har full fordypning i fysikk (Fysikk 2) fra videregående skole.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

8 av 12 innleveringer skal være godkjent
8 av 12 obligatoriske innleveringer godkjent. De obligatoriske innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato. Ellers utestenges studenten fra eksamen.
Innleveringene vil omfatte alle sentrale elementer i emnets pensum og gi studenten trening i å arbeide med eksamensrelevante problemstillinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anders Tranberg
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad
Faglærer
Anders Tranberg

Arbeidsformer

6 timer med forelesninger og 2 timer med regneøvelser pr. uke. Regneøvelsene gjennomføres sammen med studentassistenter. Undervisningsspråk: Engelsk eller norsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fysikk (BIT100_1) 10
Fysikk (TE0557_1) 6
Fysikk (TE0557_A) 6
Fysikk for data/elektro (RED102_1) 2

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet. Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Serway /Jewett, "Physics for Scentists and Engineers 9th edition, vol. 1".


Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.

Sist oppdatert: 25.05.2019

Historikk