en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS100_1

Fysikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Klassisk (Newton'sk) mekanikk og bruken herav til å beskrive typiske mekaniske systemer.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Forstå og kunne anvende Newtons lover på grunnleggende mekaniske system. Kunne formulere matematiske ligninger som beskriver bevegelsene til punktpartikler og stive legemer.
  • Forstå og kunne anvende bevarelseslover for mekanisk energi, bevegelsesmengde og spinn på aktuelle problemstillinger.

Innhold

Emnet har disse hovedtema: Kinematikk, Vektorer, Newtons lover, mekanisk arbeid og energi, impuls og bevegelsesmengde, massesenter og treghetsmoment, rotasjonsbevegelse, spinnteoremet, statikk, harmoniske svingninger, dempede og tvungne svingninger

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Det er sterkt å anbefale at studentene har full fordypning i fysikk (Fysikk 2) fra videregående skole.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Godkjent, enkel kalkulator tillatt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

8 av 12 innleveringer skal være godkjent
8 av 12 obligatoriske innleveringer godkjent. De obligatoriske innleveringene skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamensdato. Ellers utestenges studenten fra eksamen.
Innleveringene vil omfatte alle sentrale elementer i emnets pensum og gi studenten trening i å arbeide med eksamensrelevante problemstillinger.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alex Bentley Nielsen
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer med forelesninger og 2 timer med regneøvelser pr. uke. Regneøvelsene gjennomføres sammen med studentassistenter. Undervisningsspråk: Engelsk eller norsk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fysikk (BIT100_1) 10
Fysikk (TE0557_1) 6
Fysikk (TE0557_A) 6
Fysikk for data/elektro (RED102_1) 2

Åpent for

Bachelor nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet. Master nivå på Det teknisk-naturvitenskaplige fakultetet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Serway /Jewett, "Physics for Scientists and Engineers 9th edition, vol. 1".


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk