en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

EXPHIL102_1

Examen philosophicum

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet introduserer studentene for noen av de mest grunnleggende spørsmålene vedrørende vitenskapelig aktivitet, moralsk praksis og menneskesyn. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over grunnleggende problemer knyttet til det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål å stimulere til respekt for andre fagområder enn studentenes eget.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om
  • grunnleggende vitenskapsfilosofiske begreper og teorier.
  • grunnleggende etiske begreper og teorier.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne
  • reflektere kritisk og selvstendig rundt problemstillinger vedrørende vitenskapsfilosofi og etikk.
  • argumentere selvstendig for egne konklusjoner knyttet til etikk og vitenskapsfilosofi.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne
  • argumentere kritisk og selvstendig i henhold akademiske verdier og normer.
  • forholde seg reflektert og kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon og etiske utfordringer.

Innhold

Emnet er innrettet mot to hovedtyper av problemstillinger:
  1. Teoretisk-filosofiske problemstillinger

Kurset gir en innføring i grunnleggende spørsmål og teorier knyttet til vitenskapelig praksis. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innenfor de respektive studieprogrammene.
  1. Praktisk-filosofiske problemstillinger

Kurset gir en innføring i etiske teorier og etisk argumentasjon med utgangspunkt i noen sentrale etiske spørsmål. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innen de respektive studieprogrammene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/13 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ståle Gundersen
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Foredrag, seminarer og selvstudium.
Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike deler av emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP100_1) 5
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP101_1) 5
Examen philosophicum (EXPHIL100_1) 5
Examen philosophicum (EXPHIL101_1) 5

Åpent for

Alle lektorstudenter med realfag ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS).

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering.

Litteratur

Lærebok
Ståle Gundersen, Tarjei Mandt Larsen og Cato Wittusen (2018) (red.) Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL. Oslo: Universitetsforlaget. NB: Politisk filosofi og menneskesyn er ikke pensum.
Artikler Torsten Thurén (2009) Jakten på sannheten. I Vitenskapsteori for nybegynnere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Torsten Thurén (2009) Anomalier og falsifisering. I Vitenskapsteori for nybegynnere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Torsten Thurén (2009) Paradigme og paradigmeskifte. I Vitenskapsteori for nybegynnere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Torsten Thurén (2009) Å konstruere virkeligheten. I Vitenskapsteori for nybegynnere. (2. utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Artiklene vil bli lagt ut i Canvas.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk