en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

EXPHIL101_1

Examen philosophicum

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk innhold.

Læringsutbytte

Studenten
Etter å ha fullført emnet
 • har kandidaten kunnskap om viktige posisjoner i filosofihistorien
 • har kandidaten kunnskap om vitenskapens utvikling fra antikken til vår tid
 • har kandidaten kunnskap om sentrale etiske posisjoner fra etikkens historie
 • har kandidaten kunnskap om sammenhengen mellom filosofi, etikk og historisk kontekst

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet
 • kan kandidaten orientere seg i filosofihistorien
 • kan kandidaten argumentere vitenskapelig og stille kritiske spørsmål
 • kan kandidaten gjøre rede for hvordan filosofiske posisjoner springer ut av historisk kontekst
 • kan kandidaten bruke etikkens historie i møte med etiske utfordringer

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført emnet
 • kan kandidaten argumentere kritisk og selvstendig
 • kan kandidaten drøfte filosofiske spørsmål i lys av fortid og i nåtid
 • kan kandidaten identifisere etiske dilemmaer og drøfte disse
 • kan kandidaten gjøre rede for sammenhenger mellom filosofi, verdier og etikk

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% fremmøte på seminar, Framlegg på seminar
 • 80 % oppmøte på seminaret
 • Framlegg på seminar av gruppearbeid/individuelt arbeid i aktuelt tema, må bli vurdert til godkjent

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Fartein Valen-Sendstad
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Foredrag og seminar.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum (EXPHIL102_1) 5
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP100_1) 7
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP101_1) 5
Examen philosophicum (EXPHIL100_1) 7
Examen philosophicum og examen facultatum (EPF100_1) 7

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår.

Litteratur

Tollefsen, Torstein, Syse, Henrik og Nicolaisen, Rune Fritz.Tenkere og ideer. Filosofiens historie fra antikken til vår egen tid. Kapittel 1-4, 7, 9, 12-14 og 16-24. Gyldendal, 1998


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.03.2020

Historikk