en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

EXFAC100_1

Examen facultatum

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Examen facultatum gir en innføring i humanioras historie og utviklingen av humaniora som vitenskap. I tillegg gir emnet en innføring i akademisk skriving.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha fullført emnet
 • har kandidaten kunnskap om humanioras historie og kunnskap om særtrekk ved humaniora som vitenskap
 • har kandidaten kunnskap om språk, historie og kunst som objekter for humanistisk forskning
 • har kandidaten kunnskap om fortolkningslæren som teori og metode innen humaniora
 • har kandidaten kunnskap om grunnleggende særtrekk ved akademiske tekster
 • har kandidaten kunnskap om forskjellige typer akademiske sjangere

Ferdigheter:
Etter å ha fullført emnet
 • kan kandidaten gjøre rede for sentrale hendelser innen humanioras vitenskapshistorie og sentrale kjennetegn ved humaniora som vitenskap
 • kan kandidaten presentere noen særtrekk ved språk, historie og kunst som objekter for humanistisk forskning
 • kan kandidaten gjøre rede for grunntrekk ved fortolkningslæren
 • kan kandidaten identifisere strukturen i en akademisk tekst
 • kan kandidaten skrive en tekst i samsvar med krav til akademisk språkføring

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført emnet
 • kan kandidaten tenke selvstendig og kritisk
 • kan kandidaten gjøre rede for krav til akademiske tekster
 • kan kandidaten benytte et vanlig godkjent henvisningssystem

Innhold

Examen facultatum gir en innføring i humanioras historie og en innføring i å tenke vitenskapelig ved å introdusere studentene til noen sentrale sider ved humanistisk forskning. I tillegg gir emnet en innføring i akademisk skriving.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og hjemmeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/22 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Hjemmeeksamen1/2 A - FAlle.
Skriftlig eksamen er en kortsvarsoppgave og avholdes midt i semesteret. Hjemmeeksamen i akademisk skriving (2000 ord +/- 10%) leveres inn i slutten av semesteret.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få endelig karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minimum 80% obligatorisk oppmøte på seminarrekke
Studenten må oppfylle kravet om 80% obligatorisk oppmøte på seminarrekken for å kunne få levere hjemmeeksamen i denne delen av emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Greta Brodahl
Studiekoordinator
Margrethe Melin

Arbeidsformer

Forelesning og seminar

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen facultatum - Humaniora (EXF100_1) 7
Examen philosophicum og examen facultatum (EPF100_1) 7

Åpent for

Alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter en studentevaluering etter undervisningsslutt.  

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk