en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ENPP10_1

Praksisarbeid

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Praksisarbeid / Utplassering / studentprosjekt

Læringsutbytte

Emnet er et supplement til andre emner, og når studenten har gjennomført kurset, skal følgende mål være oppnådd:
Kunnskaper:
  • Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer.
  • Redgjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjelende bedrift

Ferdigheter:
  • Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte.
  • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse disse

Generell kompetanse:
  • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre
  • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet

Innhold

I dette emnet skjer læringen delvis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i
en teknologibedrift eller ved et forskningsinstitutt eller som en del av et større prosjektarbeid
ved UiS. Praksis kan også skje i regi av et godkjent studentprosjekt ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Studenten må selv finne en arbeidsplass eller prosjekt
som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Praksis i et studentprosjekt
må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet.
Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte
problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellom
student, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan
praksisarbeidet skal gjennomføres praktisk og hvordan veiledningen av studenten skal skje.
Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport fra studenten samt en
Presentasjon. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling
knyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet,
samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap knyttet til det aktuelle arbeidsstedets praktiske krav.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid og framlegg1/1 Bestått - Ikke bestått
Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Øystein Arild
Faglærer
Dan Sui

Arbeidsformer

Praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet/ studentprosjekt med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk