en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ENP130_1

Geotermisk energi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Geotermisk energi er en fornybar energkilde som baserer seg på varme i jordskorpen. I dette kurset vil du få en innføring i hva som skal til for å bygge et geotermisk energisystem og hvordan du kan gjøre beregninger for å vurdere hvor effektivt systemet er.

Læringsutbytte

Dette kurset skal gi studentene en bred og grunnleggende forståelse for geotermiske energiressurser og energiteknologier. Studentene skal kunne anvende kunnskaper i boring og termodynamikk for å vurdere reelle geotermiske systemer. De vil få innsikt i både grunne og dype geotermiske brønner og teknologier for energiomvandling og distribusjon.

Innhold

Kurset gir generell kunnskap om geotermisk energi og teknikker for energikonvertering og distribusjon. Effekten av parametere som temperaturgradient, brønndiameter og strømning for geotermisk energiproduksjon vil bli studert, både for grunne og dype systemer:
  • Oppvarming og kjøling ved hjelp av varmepumper
  • Dampsykler for produksjon av elektrisitet med overhetet damp, våt damp med dampseparasjon og doble systemer (Organic Rankine Cykles)
  • Muligheten til å bruke eksisterende olje- og gassbrønner til geotermisk energiprodusksjon
  • Kostnadsanalyser for ulike geotermiske installasjoner

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ENP110 Brønnteknologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Minst 2 obligatoriske innleveringsoppgaver

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mohsen Assadi

Arbeidsformer

Forelesninger og innlevering av obligatoriske øvinger (gruppearbeid).

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk