en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ENP120_1

Energiteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Energiteknologi er et bredt fagfelt som omfatter energieffektivitet, energitjenester, energiverk, energiomforming, bærekraftig energi og fornybar energi. Kurset gir en god oversikt over ulike energiteknologier og hvordan ulike energikilder knyttes sammen til energisystemer.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene en bred og grunnleggende forståelse for energisystemer og energiteknologier. Studentene vil få forståelse for hvordan varmelære (termodynamikk) brukes i praktiske sammenhenger og skal kunne gjøre enkle analyser ved bruk av termodynamiske prinsipper. Studentene vil få en oversikt over teknologier for fornybar energi og teknologi for konvensjonell energiproduksjon, samt samspillet mellom disse når energien skal ut til forbrukerne. Teknikker for omforming til energi fra sol, vind, vann og ulike hydrokarboner vil bli forklart og studentene skal kunne løse enkle reelle problemer ved bruk av disse teknikkene.

Innhold

Grundig introduksjon til konseptene energi og kraft, gjennomgang av fornybare og ikke-fornybare energikilder, energilagring og prinsipper for og energioverføring og energiomforming. Det legges vekt på relevante beregninger for å kunne vurdere effekt og ytelse av energikilder og energisystemer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.
Godkjente tabeller.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

4 obligatoriske innleveringer

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Mohsen Assadi

Arbeidsformer

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Obligatoriske øvinger skal være godkjent av faglærer innen 3 uker før eksamen.

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk