en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ENP100_1

Prosess og produksjon

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Selv om dette kurset også inneholder en god del forelesninger på tradisjonell form, er en stor del av kurset lagt opp slik at det (i større grad enn ved tradisjonelle forelesninger) nødvendiggjør en jevn, selvstendig innsats i løpet av semesteret. Plan for kommende forelesninger vil bli lagt ut på Canvas i god tid før forelesning slik at studentene kan sette seg inn i stoffet på forhånd. Dette vil lette læringen. Vi benytter en lærebok som dekker hoveddelen av pensum, men noe dekkes via oppgitt tilleggslitteratur.

Læringsutbytte

Kurset skal gi studentene fundamental kunnskap om hvordan produksjon av olje og gass utføres på en optimal måte gjennom styring av fluid strøm fra reservoar og inn til brønn og fra brønn, over brønnhodet og choke og inn til prosessenhet på plattform. Studentene skal også ha fått oversikt og kunnskap om prinsipper for brønnvedlikehold og brønnstimulering samt bruk av gassløft for å øke en brønns levetid / produksjonstid. I tillegg skal studenten få kunnskap om prinsippene og utstyr for separasjon, dehydrering, pumping og kompresjon på plattform.

Innhold

Kurset behandler emner innen petroleumsproduksjon. Produksjonssystemer. Strømning av olje og gass fra reservoar inn i brønnen, opp gjennom brønnen og produksjonsrørsystem, gjennom prosesseringsutstyr på plattform / produksjonsfartøy og videre til transport. Utstyr og komplettering. Formasjonsskade og "reparasjon" av skade i nærbrønnområdet. Måter / metoder som gir økt produksjon eller forlenger mulig produksjonsperiode (frakturering, gassløft). Prosessflytskjema. Olje og gass prosessering. Prosessutstyr og sikkerhetsutstyr.
Kurset kan undervises på engelsk ved behov (f.eks. ved inntak utvekslingsstudenter)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset bygger på elementer fra PET120 Reservoarteknikk og det er en fordel om studenten har tatt PET120 før start på PET200 Produksjon av olje og gass

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gjennomføring av obligatorisk lab skal gjøres til de tider og i de grupper som er oppsatt og publisert på Canvas. Fravær på grunn av sykdom eller andre legitime årsaker skal snarest mulig kommuniseres til laboratorie- eller fagansvarlig. Arbeid / turnus offshore eller lignende regnes ikke som legitim årsak. Det kan ikke påregnes å få gjennomføre lab utenom oppsatt tid hvis dette ikke er kommunisert og ny avtale gjort.
Konsekvens av at du ikke har fått godkjent laboratoriearbeid er at du ikke får gå opp til eksamen i faget

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver, øvinger i lab:
Forelesninger hovedsakelig 6 timer/uke i ca.13 uker. Laboratorieøvinger med lab rapporter (obligatorisk, og alle lab rapporter må være godkjent for å få gå opp til eksamen). Regneøvinger (ikke obligatorisk).
Kursets arbeidsform er i stor grad basert på at faglærer og studenter bruker Canvas effektivt. Det forutsettes at hver enkelt student leser den informasjonen som legges ut på Canvas ved kursstart: forelesningsplan, pensum, informasjon, tidsfrister lab og liknende. Det forutsettes videre at studentene holder seg løpende orientert om tidsfrister, eventuelle endringer som måtte skje i forelesningsplanen, og andre beskjeder.
Obligatoriske arbeidskrav (som lab rapporter godkjent) skal være godkjent av faglærer innen skriftlig eksamen. De som da ikke oppfyller kravet for tilgang til skriftlig eksamen, vil noen dager før eksamen bli varslet via e-post (UiS-adresse).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Produksjon av olje og gass (PET200_1) 10

Åpent for

Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag

Emneevaluering

Standrad UiS prosedyre

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk