en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ENG145_1

Innføring i engelsk språk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:
 • identifisere de ulike elementene i en engelsk setning
 • identifisere de ulike engelske leddsetningstypene
 • identifisere de tre ulike engelske setningstypene
 • identifisere struktur, språklig presisjon og tekstbinding i skriftlige tekste
 • identifisere viktige områder innen engelsk grammatikk og språkbruk som byr på problemer for norske engelskstudenter

Ferdigheter:
Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:
 • bruke de tre ulike engelske setningstypene for å oppnå variasjon i språket
 • bruke teknikker for å oppnå presisjon i språk og tekstbinding
 • bruke grammatisk terminologi på en korrekt måte til å beskrive engelsk grammatikk og språkbruk
 • forklare viktige områder innen engelsk grammatikk og språkbruk som byr på problemer for norske engelskstudenter
 • bruke artikler og pronomen, presens, fortids- og fremtidsformer av aktive og passive verbformer, samt de engelske modale hjelpeverbene, på en korrekt måte
 • analysere og diskutere engelsk grammatikk og språkbruk i korte skriftlige tekster
 • ta i bruk oppslagsverk og grammatikkbøker for å forbedre sin skriftlige engelsk

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:
 • beskrive strukturer i det engelske språket, og gjøre rede for korrekt språkbruk ved hjelp av terminologi fra faglitteratur og seminarer
 • benytte varierte setningstyper, og uttrykke seg skriftlig på en tydelig, nøyaktig og konsis måte

Innhold

Emnet gir studentene en innføring i teoretisk engelsk grammatikk, språklære og sentral terminologi for å beskrive setningselementer, setningstyper, leddsetninger, adverbialer og det engelske verbsystemet. Emnet tar opp flere momenter som ofte gir norske engelskstudenter problemer, spesielt forskjeller i bruken av pronomen og artikler, samt presens, fortids- og fremtidsformer, de modale hjelpeverbene, og passivformer. Studentene skal analysere og diskutere engelsk språkbruk i korte skriftlige tekster. I tillegg skal studentene lære å bruke teknikker for å oppnå presisjon i språk og tekstbinding.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Kurset forutsetter solid kompetanse i skriftlig og muntlig engelsk.

Eksamen/vurdering

Midtsemesterprøve og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Midtsemesterprøve1/34 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Skriftlig eksamen2/35 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Midtsemesterprøve må være bestått for å få adgang til skriftlig avsluttende eksamen. Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Ferdigheter i engelsk språk og akademisk skriving utgjør grunnlag for vurdering i tillegg til kursinnholdet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppmøte på minst 5 arbeidsseminar
Regelmessig oppmøte anbefales sterkt, da praktiske øvelser utgjør en viktig del av kurset. For å kunne gå opp til avsluttende skriftlig eksamen i emnet må studenten ha møtt opp på minst 5 arbeidsseminar.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Nancy Marie Wood
Studiekoordinator
Margrethe Melin , Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

To forelesninger og et arbeidsseminar hver uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Innføring i engelsk språk (LENG145_1) 15
Innføring i engelsk språk (ENG100_1) 10
Innføring i engelsk språk (MENG100_1) 10
Engelsk språkbruk med didaktikk (ENG180_1) 5
Engelsk språkbruk med didaktikk (MENG180_1) 5
Innføring i engelsk språk (ÅEN100_1) 10

Åpent for

Åpent for alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Åpent for årskursstudenter i engelsk ved IKS. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Historikk