en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE920_1

PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Prosjektarbeid skreddersydd til kandidatens forskningsområde.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet signal- bildebehandling, maskinlæring og kybernetikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave og muntlig fremføring1/1 Bestått - Ikke bestått
Vurderingsform avhenger av type prosjekt basert på PhD arbeidet.

Fagperson(er)

Veileder
Karl Skretting , Ivar Austvoll , J.H. Husøy , Morten Tengesdal , Tormod Drengstig , Arne Rettedal , Sven Ole Aase
Emneansvarlig
Kjersti Engan
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid per uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av valgt faglærer

Åpent for

PhD program i vitenskap og teknologi

Emneevaluering

Skjema og/eller diskusjon

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 29.09.2020

Historikk