en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE920_1

PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Prosjektarbeid skreddersydd til kandidatens forskningsområde.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten ha tilstrekkelig kunnskap til å være i forskningsfronten innenfor et fagområde definert av hans eller hennes PhD område

Innhold

Emnet omhandler temaer på avansert nivå innen fagfeltet signalbehandling og kybernetikk. Emnet skal bringe kandidaten til forskningsfronten innen hans eller hennes PhD område.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektoppgave og muntlig fremføring1/1 Bestått - Ikke bestått
Vurderingsform avhenger av type prosjekt basert på PhD arbeidet.

Fagperson(er)

Veileder
Karl Skretting , Ivar Austvoll , J.H. Husøy , Morten Tengesdal , Tormod Drengstig , Arne Rettedal , Sven Ole Aase
Emneansvarlig
Kjersti Engan
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

8 timer prosjektarbeid per uke. Det er ikke ordinær undervisning i emnet; hver enkelt student får veiledning av valgt faglærer

Åpent for

PhD program i vitenskap og teknologi

Emneevaluering

Skjema og/eller diskusjon

Litteratur

Vil variere fra kandidat til kandidat.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 30.05.2020

Historikk