en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE670_1

Medisinske bilder og signaler

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Medisinske data, i form av signaler og bilder, blir i stor grad benyttet som en viktig del av diagnostikken. Dette emnet omhandler noen sentrale teknikker for innsamling av slike data. Temaet sees i sammenheng med signal- og bildebehandling samt maskinlæring som er sentrale emner i studiet, da metoder fra disse fagområdene kan benyttes for automatisk segmentering, tolkning og analyse av signaler og bilder. I moderne diagnostikk kan automatisk analyse av data inngå som beslutningsstøtte.
Av teknikker som blir belyst i emnet, vil følgende bli vektlagt: Elektrokardiografi (EKG), elektroencefalografi (EEG), ultralyd, røntgen, magnetresonanstomografi (MR), computertomografi (CT), angiografi.

Læringsutbytte

Kunnskap:
  • Formålet med kurset er å gi studenter med teknologisk bakgrunn innsikt i teknikker for dannelse av medisinske diagnostisk viktige signaler og bilder. Slike medisinske data bør da ses i sammenheng med kunnskap fra andre fag. Studentene vil lære om en rekke forskjellige teknikker for å samle medisinske diagnostiske data. Følgende vil bli lagt vekt på: Elektrokardiografi (EKG), elektroencefalografi (EEG), ultralyd, røntgen, magnetisk resonansbilder (MR), computer tomografi (CT), angiografi mm. Studentene vil lære om prinsippene, og bruken av disse teknikkene, blant annet ved hjelp av eksempelsignaler og bilder.

Ferdigheter:
  • Studentene skal kunne forklare prinsippene bak noen teknikker for å samle medisinsk diagnostiske signaler og bilder. Studenten skal kunne gjenkjenne og forstå betydningen av spesifikke egenskaper fra ulike typer bilder og signaler.

Generell kompetanse:
  • Etter å ha tatt dette kurset skal studentene kunne forstå sammenhengen mellom medisinsk diagnostiske signaler og bilder og fysiologiske fenomener.

Innhold

Dette emnet tar opp hvordan en del utvalgte medisinske signaler og bilder dannes, og egenskapene til disse. Dette blir deretter sett til en viss grad i sammenheng med tema og teknikker fra signal- og bildebehandling.
Emnet vil gå inn på prinsipp, virkemåte, bruksområder, studier av eksempelsignaler og eksempelbilde for de noen vanlige teknikker for innsamling medisinsk diagnostisk data. Følgende teknikker vil bli belyst:
  • Elektrokardiografi (EKG)
  • Elektroencefalografi (EEG)
  • Ultralyd
  • Røntgen
  • Magnetresonanstomografi (MR)
  • Computertomografi (CT)
  • Angiografi, fra røntgen og MR

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

BIO110 Anatomi og fysiologi for biologisk kjemi, ELE500 Signalbehandling, ELE510 Bildebehandling og maskinsyn, ELE520 Maskinlæring

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
1-2 obligatoriske innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Mahdieh Khanmohammadi
Emneansvarlig
Kjersti Engan
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

4-6 timer forelesninger i uken. Obligatoriske øvinger i tillegg.

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Robotteknologi og signalbehandling - Master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk