en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ELE660_1

Prosjekt i helseteknologi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Et prosjekt i innen helseteknologi skal gjennomføres.
Fra teknologisiden er det metoder fra kybernetikk, signalbehandling, bildebehandling og maskinlæring som skal benyttes. Dette skal gjøres opp mot medisinske problemstillinger, eller ved automatisk tolkning av medisinske data og lignende.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten være i stand til å løse en eller flere praktiske problemstillinger ved å blant annet benytte tidligere ervervet kunnskap. Problemstillingen(e) må være løst innen en viss tid og arbeidet skal dokumenteres i form av en rapport og en muntlig presentasjon.

Innhold

Hensikten med dette prosjektemnet er bygge videre på kunnskaper tilegnet tidligere i studiet. Her vil vi knytte sammen flere av fagene som f.eks. signalbehandling, bildebehandling med robotsyn, mønstergjenkjenning, reguleringsteknikk og robotteknologi i noen større prosjekter og bruke kunnskapen i praktiske anvendelser mot medisinske problemstillinger. Typiske problemstillinger kan være automatisk segmentering, analysering, klassifisering og/eller tolkning av medisinske signaler og bilder, men er ikke begrenset til dette.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

ELE500 Signalbehandling, ELE510 Bildebehandling og maskinsyn, ELE520 Maskinlæring

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Kjersti Engan
Instituttleder
Tom Ryen

Arbeidsformer

Prosjektet gjennomføres i løpet av 12 uker, og vi forventer at hver student bruker ca 15 timer per uke på prosjektet. Normalt jobber to studenter sammen om et prosjekt. Altså er planlagt arbeidsmengde 360 timer per prosjekt. Hver gruppe får et kort veiledningsmøte hver uke.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Prosjekt i automatisering og signalbehandling (ELE630_1) 10
Prosjekt i kybernetikk/signalbehandling (MIK110_2) 10

Åpent for

Master nivå på Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Ingen lærebok. Det vil være behov for å finne spesifikk litteratur i form av artikler og lignende innen det gitte tema for de individuelle gruppene.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk